Осия 5
Bulgarian
1Чуйте това, свещеници, Внимавайте, доме Израилев, И дайте ухо, доме царев; Защото има присъда против вас; Понеже станахте [като] примка в Масфа, И, [като] мрежа простряна върху Тавор.

2Бунтовниците дълбоко потънаха в разврат; Но Аз ги изобличавам всички.

3Аз познавам Ефрема, И Израил не е скрит от Мене; Защото [и] сега блудствуваш Ефреме, И Израил е осквернен.

4Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог; Защото блуднически дух има дълбоко в тях, И те не познават Господа.

5Гордостта на Израиля свидетелствува пред лицето му; Затова Израил и Ефрем ще се препъват чрез беззаконието си, И Юда ще се препъва с тях.

6Със стадата си и с чердите си Ще отидат да търсят Господа; Но няма да Го намерят; Той се е оттеглил от тях.

7Те се отнесоха коварно към Господа, Защото родиха чада от чужденки; Сега, до новолуние, ще бъдат погълнати те и наследствата им,

8Затръбете с рог в Гавая, С тръба в Рама; Дайте тревога във Вет-авен- След тебе, Вениамине!

9Ефрем ще запустее в деня, когато бъде изобличен; Обявих между Израилевите племена онова, което непременно ще стане, [сиреч, че]

10Понеже Юдовите първенци станаха като ония, които преместват межди, Затова ще излея гнева Си върху тях.

11Ефрем е насилван, поразен е в съдбата, Защото помисли за добре да следва суетните [идоли];

12И Аз бях като молец на Ефрема, И като червей на Юдовия дом.

13Когато Ефрем видя, че боледува, И Юда [видя] раната си, Ефрем отиде при асириеца И [Юда] прати до цар Ярива; Но той не може да ви изцели, Нито да излекува раната ви.

14Защото Аз ще бъда като лъв на Ефрема, И като млад лъв на Юдовия дом; Аз, да! Аз ще разкъсам и ще си отида; Ще отнеса и не ще има кой да отърве.

15Ще си отида, ще се върна на мястото Си, Догдето признаят грешката си и потърсят лицето Ми; В скръбта си ще Ме търсят усърдно [казвайки]:Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Hosea 4
Top of Page
Top of Page