Езекил 47
Bulgarian
1Тогава ме върна при вратата на дома; и, ето, вода извираше изпод прага на дома към изток; защото лицето на дома бе към изток; и водата слизаше изпод дясната страна на дома, при южната страна на олтара. 2После ме изведе по пътя на северната порта, и ме преведе наоколо по външния път към външната порта, по пътя [на портата], която гледа към изток; и, ето, вода течеше от дясната страна.

3И човекът, който държеше мярката в ръката си, като излезе към изток премери хиляда лакти, и ме преведе през водата; водата бе до глезени. 4Пак премери хиляда, и ме преведе през водата; водата бе до колене. Пак премери хиляда, и ме преведе; водата бе до кръста. 5После премери хиляда, и беше станала река, през която не можах да премина; защото водата беше се издигнала и бе станала вода за плуване, река непроходима. 6И рече ми: Видя ли сине човешки? Тогава като ме заведе, върна ме към брега на реката. 7А когато се върнах, ето, при брега на реката твърде много дървета и от двете й страни. 8Тогава ми рече: Тая вода изтича откъм източната страна, слиза към полето, и се влива в морето; и когато се излее в морето водата му ще се изцери. 9И всяко одушевено, [с което морето] изобилва, ще живее на всичките места дето би отишла тая пълна река; и там ще има твърде голямо множество риба по причина, че тая вода е дошла там и, че [водите на морето] са се изцерили; понеже дето отиде реката всичко ще живее. 10И рибари ще стоят край нея от Енгади до Енеглаим, [там] ще простират мрежите си; рибите им ще бъдат твърде много по видовете си, като рибите на голямото море. 11Но тинестите и блатистите му места няма да се изцерят; ще бъдат предадени на сол. 12А край реката, по бреговете й от двете й страни, ще растат всякакви видове дървета за храна, чиито листа няма да вехнат, нито плодът им да оскъдее; всеки месец ще раждат нов плод, по причина, че водата, [която ги пои], изтича из светилището; и плодът им ще бъде за храна, а листът им за изцеление.

13Така казва Господ Иеова: Ето пределите, по които ще наследите земята, като я разделите според дванадесетте Израилеви племена: Иосиф ще има [два] дяла. 14Всеки както брат му ще наследите тая [земя], за която се заклех, че ще я дам на бащите ви; да! тая земя ще ви се даде в наследство.

15И ето границата на земята: На северната страна [ще бъде] от голямото море, по пътя за Етлон, до прохода на Седад; 16[после], Емат, Вирота, Сибраим, (който е между предела на Дамаск и предела на Емат), и Асаратихон, (който е при пределите на Ауран); 17а границата от морето ще бъде Асеренан (при предела на Дамаск), а към север северната граница е Емат. Това е северната страна.

18А източната, между Ауран, Дамаск и Галаад [оттатък] и Израилевата земя [отсам], ще бъде Иордан, като я премерите от северната граница до източното море. Това е източната страна.

19А към юг южната страна ще бъде от Тамар до водата на Мерива Кадис, и през Египетския поток до голямото море. Това, към юг, е южната страна.

20А западната страна ще бъде голямото море от южната граница до прохода на Емат. Това е западната страна.

21Така да разделите тая земя помежду си според Израилевите племена. 22Да я разделите в наследство за вас и за чужденците, които пришелствуват между вас, които родят чада всред вас; тия нека ви бъдат като туземци между израилтяните; нека имат наследство с вас между Израилевите племена. 23В което племе пришелствува чужденецът, там му дайте наследство, казва Господ Иеова.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 46
Top of Page
Top of Page