Езекил 48
Bulgarian
1А ето имената на племена [почвайки] от северния край, покрай пътя за Етлон, до прохода на Емат и Асаренан (при предела на Дамаск, северно край Емат). И [племената] ще имат страните си към изток и към запад. Дан [ще има] един [дял]. 2А до Дановата граница, от източната страна до западната страна, Асир [ще има] един [дял]. 3А до Асировата граница, от източната страна до западната страна, Нефталим [ще има] един [дял]. 4А до Нефталимовата граница, от източната страна до западната страна, Манасия [ще има] един дял. 5А до Манасиевата граница, от източната страна до западната страна, Ефрем [ще има] един [дял]. 6А до Ефремовата граница, от източната страна до западната страна, Рувим [ще има] един [дял]. 7А до Рувимовата граница, от източната страна до западната страна, Юда [ще има] един [дял].

8И до Юдовата граница, от източната страна до западната страна, да бъде приносът, който ще посветите, двадесет и пет хиляди [тръстики] широк, а дълъг колкото всеки от [другите] дялове от източната страна до западната страна; и светилището да бъде всред него. 9Приносът, който ще посветите Господу да бъде двадесет и пет хиляди [тръстики] на длъж и десет хиляди на шир.

10И тоя свет принос да бъде за тях, за свещениците, [дълъг] към север двадесет и пет хиляди [тръстики], широк към запад десет хиляди, широк и към изток десет хиляди, а дълъг към юг двадесет и пет хиляди; и Господното светилище ще бъде всред него. 11Това да бъде за осветените свещеници от Садоковите потомци, които пазиха заръчването Ми и не се заблудиха, когато израилтяните се заблудиха, както се заблудиха левитите. 12И тоя посветен принос от приноса на земята ще им бъде пресвет до предела на левитите. 13И съответстващ на границата на свещениците, левитите ще имат [дял] двадесет и пет хиляди [тръстики] дълъг и десет хиляди широк; цялата дължина да бъде двадесет и пет хиляди, и широчината десет хиляди. 14От него да не продават, нито да го дават в размяна, нито да предадат на други земните първаци; защото [делът им] е свет Господу.

15А петте хиляди [тръстики], които остават в широчината срещу двадесет и петте хиляди, да бъдат за обща употреба, за града, за живеене и за пасбища; а градът да бъде всред него. 16И ето мерките му: северната страна четири хиляди и петстотин [тръстики], южната страна четири хиляди и петстотин, източната страна четири хиляди и петстотин, и западната страна четири хиляди и петстотин. 17И пасбищата на града да бъдат на север двеста и петдесет, на юг двеста и петдесет, на изток двеста и петдесет, и на запад двеста и петдесет. 18И остатъкът от дължината, съответствуващ на светия принос, ще бъде десет хиляди [тръстики] на изток, и десет хиляди на запад; ще съответствува на светия принос; и рожбите му ще бъдат за храна на ония, които слугуват в града. 19Ония от всичките Израилеви племена, които слугуват в града, да го обработват. 20Цялото посветено място да бъде двадесет и пет хиляди [тръстики] на двадесет и пет хиляди; четвъртит ще направите светия принос, включително градското притежание.

21И остатъкът да бъде за княза, от двете страни на светия принос и на градското притежание, пред посветеното място от двадесет и петте хиляди [тръстики] към източната граница, а на запад пред двадесет и петте хиляди към западната граница, съответстващ на всеки от дяловете; това да бъде за княза. А светият принос със светилището на дома ще бъде всред него. 22И така, [мястото] от притежанието на левитите и от притежанието на града, като е по средата между границата на Юда и границата на Вениамина, ще бъде на княза; на княза ще бъде.

23А колкото за останалите племена: от източната страна до западната страна Вениамин [ще има] един [дял]. 24А до Вениаминовата граница, от източната страна до западната страна, Симеон [ще има] един [дял]. 25А до Симеоновата граница, от източната страна до западната страна, Исахар [ще има] един [дял]. 26А до Исахаровата граница, от източната страна до западната страна, Завулон [ще има] един [дял]. 27А до Завулоновата граница, от източната страна до западната страна, Гад [ще има] един [дял]. 28А до Гадовата граница, на южната страна към юг, границата да бъде от Тамар до водата на Мерива Кадис, и през [египетския] поток до голямото море. 29Тая е земята, която ще разделите с жребие на Израилевите племена в наследство, и тия са дяловете на всяко от тях, казва Господ Иеова.

30А ето предградията на града: на северната страна четири хиляди и петстотин [тръстики] по мярка; 31а градските порти да [се наричат] с имената на Израилевите племена; три [от] портите [да гледат] към север- Рувимовата порта една, Юдовата порта една и Левиевата порта една; 32и на източната страна четири хиляди и петстотин [тръстики], и три порти- Иосифовата порта една, Вениаминовата порта една и Дановата порта една; 33и на южната страна четири хиляди и петстотин [тръстики] по мярка, и три порти- Симеоновата порта една, Исахаровата порта една и Завулоновата порта една; 34а на западната страна четири хиляди и петстотин [тръстики], и три порти- Гадовата порта една, Асировата порта една и Нефталимовата порта една. 35Окръжността да бъде осемнадесет хиляди [тръстики]; и от оня ден името на града ще бъде Иеовашама.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 47
Top of Page
Top of Page