Езекил 43
Bulgarian
1После ме заведе при портата, която гледа към изток; 2и ето, славата на Израилевия Бог идеше от източния път; гласът Му беше като глас на много води и светът сияеше от славата Му. 3И видението, което видях, бе като видението, което видях, когато дойдох да [пророкувам, че] градът щял да се разруши; виденията бяха като видението, което видях при реката Ховар; и паднах на лицето си. 4И Господната слава влезе в дома през пътя на портата, която гледа към изток. 5И Духът ме дигна и ме заведе във вътрешния двор; и, ето, домът бе пълен с Господната слава.

6И чух едного да ми говори из дома; и човек стоеше при мене и ми рече: 7Сине човешки, [това е] мястото на престола Ми, и мястото на стъпалата на нозете Ми, гдето ще обитавам всред израилтяните до века и Израилевият дом няма вече да омърси светото Ми име, ни те, ни царете им, с блудствата си или с труповете на идолите си на високите си места. 8Като поставиха своя праг при Моя праг и стълбовете на своите врати при стълбовете на Моите врати, така щото нямаше [друго] освен стената между Мене и тях, те мърсяха светото Ми име с мерзостите, които вършеха; затова изтребих ги в гнева Си. 9Сега нека отдалечат от Мене блудствата си и труповете на идолите си; и Аз ще обитавам всред тях до века.

10Ти, сине човешки, покажи [тоя] дом на Израилевия дом, за да се засрамят поради престъпленията си; и нека измерят плана му. 11И ако се засрамят за всичко, което са сторили, покажи им чертежа на дома и образа му, изходите му и входовете му, всичките му разпореждания и всичките му наредби, [[всичките му разпореждания]] и всичките му закони, и опиши го пред тях, за да пазят всичките му разпореждания и всичките му наредби, и да ги извършват. 12Ето законът на дома: Целият предел на върха на планината околовръст ще бъде пресвет. Ето, това е законът на дома.

13И ето мерките на олтара в лакти, като се смята лакът един лакът и длан: Дълбочината му да бъде един лакът, и первазът му около краищата му една педя; това ще бъде основата на олтара. 14А от дъното му, което е на земята, до долната полица да бъде два лакътя, и широчината един лакът; и от по-малката полица до по-голямата полица да бъде четири лакти, и широчината един лакът. 15И горната част на олтара да бъде четири лакти [висока]; а от огнището на олтара нагоре да има четири рога. 16И огнището на олтара да бъде дванадесет [лакти] на длъж и дванадесет на шир; [да образува] квадрат с четирите си страни. 17И полицата да бъде четиринадесет [лакти] на длъж и четиринадесет на шир по четирите си страни; и первазът около него да бъде половин лакът, и дъното му един лакът наоколо, а стъпалата му да гледат към изток.

18И рече ми: Сине човешки, така казва Господ Иеова: Тия са наредбите на олтара, в деня когато го направят, за да принасят върху него всеизгаряния и да ръсят върху него кръв. 19И на левитските свещеници, които са от Садоковото потомство, които се приближават при Мене да Ми служат, казва Господ Иеова, да дадеш юнец в принос за грях. 20И като вземеш от кръвта му, да я туриш на четирите рога на [олтара], на четирите ъгли на полицата и на перваза наоколо; така ще го очистиш и ще направиш умилостивение за него. 21После да вземеш и юнеца, който е в принос за грях, и нека го изгорят в определеното място на дома, вън от светилището.

22А на втория ден да принесеш козел без недостатък в принос за грях; и така ще очистят олтара както го очистиха с юнеца. 23Като свършиш чистенето му, да принесеш юнец без недостатък, и овен от стадото без недостатък. 24И като ги принесеш пред Господа, свещениците нека хвърлят сол на тях, и нека ги принесат всеизгаряне Господу. 25Седем дни да принасяш всеки ден козел в принос за грях; нека принасят тоже юнец и овен от стадото, които нямат недостатък. 26Седем дни нека правят умилостивение за олтара и го чистят; така ще го осветят. 27И като се свършат тия дни, от осмия ден нататък нека принасят свещениците всеизгарянията ви на олтара, и примирителните ви приноси; и Аз ще ви приема, казва Господ Иеова.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 42
Top of Page
Top of Page