Езекил 42
Bulgarian
1Тогава ме изведе във външния двор при пътя към север: и заведе ме в стаята, която бе срещу отделеното място, и срещу зданието към север. 2В лицето му, което беше сто лакти дълго, имаше северната врата; а широчината му бе петдесет лакти. 3Срещу двадесетте [лакти], които принадлежаха на вътрешния двор, и срещу пода, който принадлежеше на външния двор, имаше галерия срещу галерия на третия етаж. 4И пред стаите имаше коридор десет лакти широк навътре,- път сто лакти дълъг; и вратите на [стаите] бяха към север. 5А най-горните стаи бяха по-тесни, понеже галериите отнемаха от тях повече отколкото от долните и средните етажи на зданието. 6Защото те бяха на третия етаж, и нямаха стълбове като стълбовете на дворовете; затова [най-горният етаж] се стесняваше повече нежели най-долният и средният [етаж, почвайки] от земята. 7И на външната стена, която бе от страните на стаите, към външния двор, пред стаите, дължината бе петдесет лакти. 8Защото дължината на стаите, които бяха във външния двор беше петдесет лакти; и, ето, пред храма имаше сто лакти. 9А под тия стаи, беше входът от изток като се отива към тях от външния двор.

10Стаите бяха в дебелината на дворовата стена към изток, пред отделеното място, и пред зданието. 11И коридорът пред тях беше на глед като коридора пред стаите, които бяха към север; имаха еднаква дължина и широчина; и всичките им изходи бяха според техните кроежи и според техните врати. 12И като имаше врати на стаите, които бяха към юг, така имаше и врата гдето почваше коридорът, коридорът право срещу стената към изток като се влиза в тях.

13Тогава ми рече: Северните стаи и южните стаи, които са пред отделеното място, са светите стаи, гдето свещениците, които се приближават при Господа, ще ядат пресветите неща; и хлебния принос, приноса за грях и приноса за престъпление; защото мястото е свето. 14Когато свещениците влизат [в храма], да не излизат от светото място във външния двор, но там да слагат дрехите, с които служат, защото са свети; а когато обличат други дрехи, тогава да се приближават при онова, което принадлежи на людете.

15А като свърши измерванията на дома отвътре, изведе ме през портата, която гледа към изток, и измери [дома] околовръст. 16Като измери източната страна с тръстикова мярка, тя беше петстотин тръстики, [измерена] наоколо с тръстиковата мярка. 17Като измери северната страна, тя беше петстотин тръстики, [измерена] наоколо с тръстиковата мярка. 18Измери южната страна с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики. 19После се обърна към западната страна и я измери с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики. 20Измери го от четирите страни. Имаше и стена околовръст, дълга петстотин [тръстики] и широка петстотин [тръстики], за да отделя светото от несветото [място].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 41
Top of Page
Top of Page