2 Летописи 36
Bulgarian
1Тогава людете от Юдовата земя взеха Иохаза, Иосиевия син, та го направиха цар в Ерусалим вместо баща му. 2Иоахаз бе двадесет и три години на възраст когато се възцари, и царува три месеца в Ерусалим. 3Защото Египетският цар го свали [от престола] в Ерусалим, и наложи на земята данък от сто таланта сребро и един талант злато. 4И египетският цар постави брата му Елиакима цар над Юда и Ерусалим, като промени името му на Иоаким. А брат му Иоахаз, Нехао взе та го заведе в Египет.

5Иоаким бе двадесет и пет години на възраст когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; и върши зло пред Господа своя Бог. 6И вавилонският цар Навуходоносор възлезе против него, та го върза с окови, за да го заведе във Вавилон. 7Навуходоносор занесе и от вещите на Господния дом във Вавилон, и ги тури в капището си във Вавилон. 8А останалите дела на Иоакима, и мерзостите, които извърши, и това което се намери в него, ето, писани са в книгите на Израилевите и Юдовите царе. И вместо него се възцари син му Иоахин.

9Иоахин бе осемнадесет години на възраст когато се възцари, и царува три месеца и десет дена в Ерусалим; и върши зло пред Господа.

10А в края на годината цар Навуходоносор прати да го доведат във Вавилон, заедно с отбраните вещи на Господния дом; и направи Седекия, брата [на баща му], цар над Юда и Ерусалим.

11Седекия бе двадесет и една година на възраст когато се възцари и царува единадесет години в Ерусалим. 12Той върши зло пред Господа своя Бог; не се смири пред пророк Еремия, [който му говореше] из Господните уста. 13А още се и подигна против цар Навуходоносора, който го бе заклел в Бога [в подчиненост]; и закорави врата си, и упорствува в сърцето си да се не обърне към Господа Израилевия Бог. 14При това, всичките по-главни свещеници и людете преумножиха престъпленията си, според всичките мерзости на народите, и оскверниха дома на Господа, който Той бе осветил в Ерусалим.

15И Господ Бог на бащите им ги предупреждаваше чрез Своите посланици, като ставаше рано и ги пращаше, защото жалеше людете Си и обиталището Си. 16Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на [Господа], и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление. 17Затова Той доведе против тях халдейския цар, който изби юношите им с нож, вътре в дома на светилището им, и не пожали ни юноша, ни девица, ни старец, ни белокос; всичките предаде в ръката му. 18И всичките вещи на Божия дом, големи и малки, и съкровищата на Господния дом, и съкровищата на царя и на първенците му,- всичките занесе във Вавилон. 19И изгориха Божия дом, и събориха стената на Ерусалим, и всичките му палати изгориха с огън, и всичките му скъпоценни вещи унищожиха. 20А оцелелите от нож отведе във Вавилон гдето останаха слуги нему и на синовете му до времето на персийското царство; 21за да се изпълни Господното слово, [изговорено] чрез устата на Еремия, догдето земята се наслаждава със съботите си; [защото] през цялото време, когато лежеше пуста тя пазеше събота, докле да се изпълнят седемдесет години.

22А в първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово, [изговорено] чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир, та прогласи из цялото си царство, още и писмено [обяви], като рече: 23Така казва персийският цар Кир: Небесният Бог Иеова ми е дал всичките царства на света; и Той ми е заръчал да Му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. Прочее, който между вас, от всичките Негови люде, е [наклонен], Иеова неговият Бог да бъде с него, нека възлезе.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Chronicles 35
Top of Page
Top of Page