2 Летописи 35
Bulgarian
1При това, Иосия направи пасха Господу в Ерусалим; и на четиринадесетия ден от първия месец заклаха пасхалните [агнета]. 2И той постави свещениците в длъжностите им, и ги насърчи да служат на Господния дом. 3И рече на осветените Господу левити, които поучаваха целия Израил: Положете светия ковчег в дома, който построи Израилевият цар Соломон, Давидовият син; няма да [го] носите вече на рамена; сега слугувайте на Господа вашия Бог и на людете Му Израил. 4Пригответе се според бащините си домове, по отредите си, според предписанието на Израилевия цар Давида, и според предписанието на сина му Соломона; 5и стойте в светилището, според отделенията на бащините домове на братята си миряните, и за всяко нека има по един отдел от левитските бащини домове. 6И като заколите пасхалните [агнета], осветете се, и пригответе за братята си, за да направят [и те] според Господното слово [дадено] чрез Моисея.

7И Иосия подари на людете за жертви овце, агнета и ярета, на брой тридесет хиляди, всичките за пасхалните жертви, за всички, които се намериха там, и три хиляди говеда; тия бяха от царския имот. 8И първенците му подариха на драго сърце на людете, на свещениците и на левитите. А управителите на Божия дом, Хелкия, Захария и Ехиил, подариха на свещениците за пасхалните жертви две хиляди и шестстотин [агнета и ярета] и триста говеда. 9Също и Хонения и братята му Семаия и Натанаил, и началниците на левитите, Асавия, Еиил и Иозавад, подариха на левитите за пасхалните жертви пет хиляди [агнета и ярета] и петстотин говеда.

10Така се приготви службата. Тогава свещениците застанаха на мястото си, и левитите по отредите си, според царската заповед. 11И заклаха пасхалните [агнета], и свещениците поръсиха [кръвта, която вземаха] от ръката на левитите, които и одраха [жертвите]. 12И отделиха [частите] за всеизгарянето, за да ги дадат според отделенията на бащините домове на людете, за да принесат Господу според предписанията в Моисеевата книга; така сториха и с говедата. 13И опекоха пасхалните [агнета] с огън според наредбата; а светите жертви свариха в котли, в гърнета и в тави, и ги разделиха веднага помежду всичките люде. 14После приготвиха за себе си и за свещениците; защото свещениците, Аароновите потомци, [се занимаваха] с принасяне всеизгарянията и тлъстините до нощта; затова левитите приготвиха за себе си и за свещениците, Аароновите потомци. 15И певците, Асафовите потомци, бяха на мястото си, според заповедта на Давида, на Асафа, на Емана и на царския гледач Едутун; и вратарите [пазеха] на всяка порта; нямаше нужда да оставят работата си, защото братята им, левитите, приготвиха за тях.

16И тъй, цялата Господна служба биде приготвена в същия ден, за да направят пасхата и да принесат всеизгарянията на Господния олтар, според заповедта на цар Иосия. 17И израилтяните, които се намериха там, правиха в онова време пасхата и празника на безквасните хлябове седем дни. 18Такава пасха не беше ставала в Израил от дните на пророк Самуила; нито един от всичките Израилеви царе не беше направил такава пасха, каквато направиха Иосия, и свещениците, и левитите, и целият Юда и Израил, които се намериха там, и ерусалимските жители. 19Тая пасха стана в осемнадесетата година на Иосиевото царуване.

20А след всичко това, когато Иосия беше наредил [Божия] дом, египетският цар Нехао възлезе за да воюва против Кархамис при [реката] Евфрат; и Иосия излезе против него. 21А той прати посланици до него да кажат: Какво има между мене и тебе, царю Юдов? Не [ида] днес против тебе, но против дома, с който имам война, и Бог ми е заповядал да побързам; остави се от Бога, който е с мене, да не би да те изтреби. 22Обаче Иосия не отвърна лицето си от него, но преличи се да воюва против него, и не послуша думите на Нехао, които бяха из Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон. 23И стрелците устрелиха цар Иосия; и царят рече на слугите си: Извадете ме от тук, защото съм тежко ранен. 24И тъй, слугите му го извадиха из колесницата, та го качиха на втората му колесница, и докараха го в Ерусалим; и умря, и биде погребан в гробищата на бащите си. И целият Юда и Ерусалим жалееха за Иосия. 25Също и Еремия плака за Иосия; и всичките певци и певици до днес напомнюват Иосия в плачовете си, които и направиха това обичай в Израиля; и ето, те са написани в Плача. 26А останалите дела на Иосия, и добродетелите му [сторени] според предписаното в Господния закон, 27и делата му, първите и последните, ето, писани са в Книгата на Израилевите и Юдовите царе.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Chronicles 34
Top of Page
Top of Page