3 Царе 4
Bulgarian
1Цар Соломон, прочее, царуваше над целия Израил; 2и ето началниците, които той имаше: Азария, Садоковия син, свещеник; 3Елиореф и Ахия, синовете на Сиса, секретари; Иосафат, Ахилудовия син, летописец; 4Ванаия, Иодаевия син, над войската; Садок и Авиатар, свещеници; 5Азария, Натановия син, над надзирателите [на храната]; Завуд, Натановия син, главен чиновник и приятел на царя; 6Ахисар домоуправител; а Адонирам, Авдовия син, над набора.

7А Соломон имаше из целия Израил дванадесет надзиратели; които доставяха храните за царя и за дома му; всеки доставяше за един месец в годината. 8И ето имената им: Оровия син, [надзирател] в Ефремовата гора; 9Декеровият син, в Макас-Саавим, Ветсемес и Елон-Ветанан. 10Еседовият син, в Арувот; под него бе Сохо и цялата страна Ефер; 11Авинадавовият син, в целия Нафат-дор; той имаше за жена Соломоновата дъщеря Тафата; 12Ваана Ахилудовият син, в Таанах и Магедон, и в целия Ветсан, който е при Церетан под Езраел, от Ветсан до Авел-меола до отвъд Иокмеам; 13Геверовият син, в Рамот-галаад; той имаше градовете на Яира Манасиевия син, които са в Галаад; той имаше и областта Аргов, която е във Васан,- шестдесет големи градове със стени и медни лостове; 14Ахинадав Идовият син, в Маханаим; 15Ахимаас, в Нефталим; и той взе за жена Соломоновата дъщеря Васемата; 16Ваана, Хусевият син, в Асир и в Алот; 17Иосафат, Фаруевият син, в Исахар; 18Семей, Илаевият син, във Вениамин; 19и Гевер, Уриевият син, в галаадската земя, в земята на аморейския цар Сион и на васанския цар Ог; и в тая земя той бе единственият надзирател.

20Юда и Израил бяха многобройни, по множество както крайморския пясък; ядяха, пиеха и веселяха се.

21И Соломон владееше над всичките царства от реката [Евфрат] до филистимската земя и до египетската граница; и те донасяха подаръци, и бяха подчинени на Соломона през всичките дни на неговия живот.

22А продоволствието за Соломона за един ден бе тридесет кора чисто брашно и шестдесет кора [друго] брашно, 23десет угоени говеда и двадесет охранени говеда, и сто овци, освен елени, сърни, биволи и тлъсти птици. 24Защото той владееше над цялата земя отсам реката, от Тапса дори до Газа,- над всички царе отсам реката; и той имаше мир навсякъде около себе си. 25Юда и Израил живееха безопасно, всеки под лозята си и под смоковницата си, от Дан до Вирсавее, през всичките дни на Соломона. 26И Соломон имаше обори за четиридесет хиляди коне за колесниците си, и дванадесет хиляди конници. 27И ония надзиратели продоволствуваха, всеки в месеца си, за цар Соломона и за всички, които дохождаха на Соломоновата трапеза; те не допускаха никаква оскъдност. 28Още ечемик и слама за конете и бързоногите коне донасяха на мястото, гдето бяха, всеки според както му беше определено.

29И Бог даде на Соломона твърде много мъдрост и разум, и душевен простор, като крайморския пясък. 30Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всичките източни жители и цялата египетска мъдрост; 31защото беше по-мъдър от всичките човеци,- от езраеца Етан, и от Емана, Халкола и Дарда, синовете на Маола; и името му се прочу между всичките околни народи. 32Той изрече три хиляди поговорки; а песните му бяха хиляда и пет [на брой]. 33Той говори за дърветата, от ливанския кедър дори до исопа, който никне из стената; говори още за животните, за птиците, за пълзящите и за рибите. 34И от всичките народи, и от всичките царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломона, дохождаха да слушат неговата мъдрост.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Kings 3
Top of Page
Top of Page