Revelation 6
Uma New Testament
1Oti toe kuhilo Ana' Bima mpobongka saa' to lomo' -na ngkai saa' to pitu toe. Ku'epe hama'a ngkai anu tuwu' to opo' toera mekio' mpesukui hewa moni kuna, na'uli': "Tumai-moko!" 2Kakunaa-na, kuhilo-kuwo hama'a jara' to bula. Tauna to mpohawi' -i mpokakamu rewa mpanga'e to rahanga' panah, pai' rawai' -i songko pedagia. Kahilou-nami hewa topedagi to mpodagi bali' -na.

3Oti toe, Ana' Bima toei mpobongka saa' karomeha' -na, pai' ku'epe anu tuwu' karoma'a-na mpo'uli': "Tumai-moko!" 4Mehupa' wo'o-mi jara' kahama'a-na. Jara' toei molei jore'. To mpohawi' -i rawai' kuasa mpogero kahintuwuaa' hi dunia', bona momepatehi tauna humalili' dunia'. Rawai' wo'o-i hamata piho' to kama.

5Oti toe, kanabongka-na saa' katolu-na, ku'epe anu tuwu' katolu-na mpo'uli': "Tumai-moko!" Kuhilo, etu wo'o-mi hama'a jara'. Jara' toe mo'eta, pai' to mpohawi' -i ngkakamu hameha' potimpa. 6Pehupa' -na jara' to mo'eta toe, ria ku'epe hewa tauna mololita ngkai olo' anu tuwu' to opo' toera, mpo'uli': "Gaji' ha'eo hono' mpo'oli once halite-wadi, ba goa' tolu lite-wadi. Aga oli lana pai' anggur bate-na moto."

7Oti toe, nabongka saa' ka'opo' -na, pai' ku'epe anu tuwu' ka'opo' -na mpo'uli': "Tumai-moko!" 8Kuhilo-kuwo hama'a jara' to mo'ise. Hanga' tauna to mpohawi' -i Kamatea, pai' hi boko' ria to mpopu'i-i to rahanga' Po'ohaa' Tomate. Hi to rodua toera rawai' kuasa mpopatehi hampobagia opo' ngkai hawe'ea manusia'. Ria to rapatehi hi rala panga'ea, ria to mate mo'oro' ba mate hi rala haki' ropu', ria to napatehi binata topekoni'.

9Oti toe, kuhilo wo'o Ana' Bima toei mpobongka saa' kalima-na. Kuhilo hi une' meja' pontunua pepue', ria rate-rate tauna to rapatehi apa' mpokarebai-ra Lolita Alata'ala pai' uma-ra mengkala'ura ngkai pangakua' -ra Kayesus-na Pue' -ra. 10Rapesukui me'au, ra'uli': "O Pue' to mokuasa, Pue' to moroli' pai' makono! Hangkuja-pi kahae-na pai' lako' nuhuku' tauna to dada'a to mo'oha' hi dunia'? Kiperapi' nupehawai kehi-ra to mpopatehi-kai." 11Butu dua-ra rawai' hantonga' baju to bula. Pai' Alata'ala mpo'uli' -raka: "Rodo-mokoi ulu, apa' ria-pidi mpai' doo-doo hampobagoa-ni pai' ompi' hampepangalaa' -ni to rapatehi hewa koi'. Ane hono' -damo kawori' -ni to rapatehi, lako' kupehawai-di."

12Oti toe, kuhilo Ana' Bima toei mpobongka saa' ka'ono-na. Muu-mule' linua bohe, eo jadi' mo'eta hewa mpuga, pai' wula jadi' molei hobo' hewa raa'. 13Betue' wo'o-hawo mpararodaa' ngkai langi' dungku hi dunia', hewa wua' kaju to taha' oja roda' ngkai lolo-na nto'u nalengo ngolu' bohe. 14Langi' hangaa mokuhu hewa ali' to ralulu, pai' hawe'ea bulu' pai' hawe'ea lewuto' hi tahi' mentoli ngkai po'ohaa' -ra. 15Nto'u toe, magau' -magau' hi dunia', maradika, tadulako, topo'ua', tauna to mokuasa pai' hawe'ea tau ntani' -na wo'o, rata-rata hi batua ba tau biasa, mengkawuni omea-ramo hi rala horoa watu ba hi heka' -heka' tana' to moganga', 16pai' -ra me'au mpololitai bulu' hewa toi: "Duruhi-makai bulu'! Lulihi-makai, watu! Bona tewuni-kai ngkai penaa-na To Mohura hi Pohuraa Magau', pai' bona neo' -kai narumpa' roe-na Ana' Bima toei mai!" 17Apa' rata-mi eo to mewulungahi, tempo-na Alata'ala pai' Ana' Bima mpopehuwu roe-ra, uma hema to mpodadahi mokore hi nyanyoa-ra.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 5
Top of Page
Top of Page