Revelation 5
Uma New Testament
1Ngkai ree kuhilo, ria sura halulua hi pale ka'ana-na to Mohura hi Pohuraa Magau'. Sura toe ukiaa' ntimalia, ralulu pai' rasaa' hante pitu meha' saa' bona uma ma'ala rabongka. 2Kuhilo, ria hadua mala'eka to parimuku, mekio' napesukui, na'uli': "Hema to natao mpobongka sura toi? Hema to natao mpobongka saa' -na bona sura toi ma'ala rabasa?" 3Uma raruai' haduaa to ma'ala mpobongka sura toe pai' mpobasa ihi' -na. Nau' hi suruga ba hi dunia' ba hi rala tana', uma ria haduaa to ma'ala. 4Kageo' -kumi kakanguu-nguu, apa' uma ria haduaa raruai' to natao mpobongka sura toe pai' mpohilo ihi' -na. 5Oti toe, ria hadua ngkai totu'a to rompulu' opo' toera mpo'uli' -ka: "Neo' geo'. Apa' ria-mi to medagi! Hanga' -na: Singa, muli Yehuda, muli Magau' Daud! Hi'a to ma'ala mpobongka saa' pai' mpobongka sura toe-e."

6Oti toe, kunaa hi laintongo' Pohuraa pai' anu tuwu' pai' totu'a toera, kuhilo-kuwo, etu-mi mai mokore hama'a Ana' Bima. Hi woto-na kuhilo rari' sumalea' -na owi. Tonu' -na pitu meha', pai' pitu meha' wo'o mata-na. Mata-na to pitu toe mpobatuai Inoha' Alata'ala to Pitu to nahubui hilou hi humalili' dunia'. 7Pomako' -nami Ana' Bima toei mpo'ala' sura toe ngkai pale ka'ana-na to Mohura hi Pohuraa Magau'. 8Kana'ala' -na sura toe, potumpa-rami anu tuwu' to opo' pai' totu'a to rompulu' opo' toera hi nyanyoa Ana' Bima toei. Butu dua-ra ngkakamu kasapi pai' batili bulawa ihia' hante anu mohonga to rahanga' dupa'. Dupa' toe mpobatuai posampaya tauna to napobagia Alata'ala. 9Morona' -ramo, mpoporona' rona' to bo'u, ra'uli': Iko-mi to natao mpo'ala' sura toe pai' mpobongka saa' -na. Apa' Iko, rapatehi-moko, pai' hante raa' ngkai kamate-nu toe nutolo' -ramo manusia' ngkai humalili' dunia', ngkai butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa. Nutolo' -ra pai' nutonu-ramo hi Alata'ala, 10nupajadi' -ra magau', nupajadi' -ra imam to mpokamu bago mpepue' hi Pue' -kai Alata'ala, pai' moparenta-ra hewa magau' hi wongko dunia'."

11Oti toe kuhilo wo'o-mi pai' ku'epe libu' mala'eka to wori' lia, moncobu-ncobu pai' mompulu' -mpulu' ncobu kadea-ra. Mokore-ra ntololikia Pohuraa Magau' pai' anu tuwu' hante totu'a toera. 12Mogora mpesukui-ra, ra'uli': Ana' Bima to rasumale' toei, masipato' lia tabila', ta'une', tapomobohe hanga' -na, tapotompo'wiwi karoho-na, takahangai' kamo'ua' -na, tapololitaa kamonoto-na, pai' tatutura kuasa-na!" 13Ngkai ree ku'epe wo'o-mi hawe'ea to tuwu' hi suruga, hi dunia', hi rala tana' pai' hi rala tahi'-- hawe'ea to tuwu' mpo'uli': To Mohura hi Pohuraa Magau' pai' Ana' Bima toei ta'une', tabila', tapomobohe hanga' -ra, pai' tapotompo'wiwi baraka' -ra, duu' kahae-hae-na!" 14Ratompoi' anu tuwu' to opo' toera: "Wae mpu'u," pai' totu'a-totu'a toera motumpa menyompa.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 4
Top of Page
Top of Page