Revelation 6:16
New International Version
They called to the mountains and the rocks, "Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb!

New Living Translation
And they cried to the mountains and the rocks, "Fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb.

English Standard Version
calling to the mountains and rocks, “Fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb,

New American Standard Bible
and they said to the mountains and to the rocks, "Fall on us and hide us from the presence of Him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb;

King James Bible
And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb:

Holman Christian Standard Bible
And they said to the mountains and to the rocks, "Fall on us and hide us from the face of the One seated on the throne and from the wrath of the Lamb,

International Standard Version
They told the mountains and rocks, "Fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the lamb.

NET Bible
They said to the mountains and to the rocks, "Fall on us and hide us from the face of the one who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb,

Aramaic Bible in Plain English
And they said to the mountains and rocks, “Fall on us and hide us from before the face of the Lamb,”

GOD'S WORD® Translation
They said to the mountains and rocks, "Fall on us, and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the anger of the lamb,

Jubilee Bible 2000
and said to the mountains and to the rocks, Fall on us and hide us from the face of him that is seated upon the throne and from the wrath of the Lamb;

King James 2000 Bible
And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sits on the throne, and from the wrath of the Lamb:

American King James Version
And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sits on the throne, and from the wrath of the Lamb:

American Standard Version
and they say to the mountains and to the rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb:

Douay-Rheims Bible
And they say to the mountains and the rocks: Fall upon us, and hide us from the face of him that sitteth upon the throne and from the wrath of the Lamb:

Darby Bible Translation
and they say to the mountains and to the rocks, Fall on us, and have us hidden from [the] face of him that sits upon the throne, and from the wrath of the Lamb;

English Revised Version
and they say to the mountains and to the rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb:

Webster's Bible Translation
And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb:

Weymouth New Testament
while they called to the mountains and the rocks, saying, "Fall on us and hide us from the presence of Him who sits on the throne and from the anger of the Lamb;

World English Bible
They told the mountains and the rocks, "Fall on us, and hide us from the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb,

Young's Literal Translation
and they say to the mountains and to the rocks, 'Fall upon us, and hide us from the face of Him who is sitting upon the throne, and from the anger of the Lamb,'

Openbaring 6:16 Afrikaans PWL
en vir die berge en die rotse gesê: “Val op ons en steek ons weg het gekom en wie is in staat om te staan?”

Zbulesa 6:16 Albanian
dhe u thoshnin maleve dhe shkëmbinjve: ''Bini mbi ne dhe na fshihni nga fytyra e atij që rri mbi fron dhe nga zemërimi i Qengjit,

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 6:16 Arabic: Smith & Van Dyke
وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 6:16 Armenian (Western): NT
ու կ՚ըսէին լեռներուն եւ ժայռերուն. «Ինկէ՛ք մեր վրայ ու պահեցէ՛ք մեզ գահին վրայ բազմողին երեսէն, եւ Գառնուկին բարկութենէն:

Apocacalypsea. 6:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta erraiten cerauecen mendiey eta harriey, Eror çaitezte gure gainera eta estal gaitzaçue throno gainean iarria denaren beguithartetic, eta Bildotsaren hiratic.

D Offnbarung 6:16 Bavarian
Sö spraachend zo de Berg und Zinnenn: "Falltß auf üns drauf und verbergtß üns vor n Blik von dönn, wo auf n Troon sitzt, und vor n Zorn von n Lämpl,

Откровение 6:16 Bulgarian
и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們對山嶺和岩石說:「倒在我們身上吧!把我們藏起來,好躲避坐在寶座上那一位的臉和羔羊的震怒;

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们对山岭和岩石说:“倒在我们身上吧!把我们藏起来,好躲避坐在宝座上那一位的脸和羔羊的震怒;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
向山和巖石說:「倒在我們身上吧!把我們藏起來,躲避坐寶座者的面目和羔羊的憤怒,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
向山和岩石说:“倒在我们身上吧!把我们藏起来,躲避坐宝座者的面目和羔羊的愤怒,

启 示 录 6:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
向 山 和 巖 石 說 : 倒 在 我 們 身 上 罷 ! 把 我 們 藏 起 來 , 躲 避 坐 寶 座 者 的 面 目 和 羔 羊 的 忿 怒 ;

启 示 录 6:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
向 山 和 岩 石 说 : 倒 在 我 们 身 上 罢 ! 把 我 们 藏 起 来 , 躲 避 坐 宝 座 者 的 面 目 和 羔 羊 的 忿 怒 ;

Otkrivenje 6:16 Croatian Bible
govoreći gorama i pećinama: Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve.

Zjevení Janovo 6:16 Czech BKR
A řekli horám a skalí: Padněte na nás a skrejte nás před tváří toho, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka.

Aabenbaringen 6:16 Danish
og de sagde til Bjergene og Klipperne: Falder over os og skjuler os for Hans Aasyn, som sidder paa Tronen, og for Lammets Vrede!

Openbaring 6:16 Dutch Staten Vertaling
En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ Ἀρνίου,

Westcott and Hort 1881
καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις Πέσατε ἐφ' ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις Πέσατε / πέσετε ἐφ' ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου,

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου·

Greek Orthodox Church 1904
καὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς πέτραις· Πέσατε ἐφ’ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου,

Tischendorf 8th Edition
καί λέγω ὁ ὄρος καί ὁ πέτρα πίπτω ἐπί ἡμᾶς καί κρύπτω ἡμᾶς ἀπό πρόσωπον ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος καί ἀπό ὁ ὀργή ὁ ἀρνίον

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου·

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραιςμ Πέσετε ἐφ' ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και λεγουσιν τοις ορεσιν και ταις πετραις πεσετε εφ ημας και κρυψατε ημας απο προσωπου του καθημενου επι του θρονου και απο της οργης του αρνιου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και λεγουσιν τοις ορεσιν και ταις πετραις πεσετε εφ ημας και κρυψατε ημας απο προσωπου του καθημενου επι τω θρονω και απο της οργης του αρνιου

Stephanus Textus Receptus 1550
και λεγουσιν τοις ορεσιν και ταις πετραις πεσετε εφ ημας και κρυψατε ημας απο προσωπου του καθημενου επι του θρονου και απο της οργης του αρνιου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και λεγουσι τοις ορεσι και ταις πετραις, Πεσετε εφ ημας, και κρυψατε ημας απο προσωπου του καθημενου επι του θρονου, και απο της οργης του αρνιου·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και λεγουσιν τοις ορεσιν και ταις πετραις πεσετε εφ ημας και κρυψατε ημας απο προσωπου του καθημενου επι του θρονου και απο της οργης του αρνιου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και λεγουσιν τοις ορεσιν και ταις πετραις πεσετε εφ ημας και κρυψατε ημας απο προσωπου του καθημενου επι του θρονου και απο της οργης του αρνιου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai legousin tois oresin kai tais petrais Pesete eph’ hēmas kai krypsate hēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou kai apo tēs orgēs tou Arniou,

kai legousin tois oresin kai tais petrais Pesete eph’ hemas kai krypsate hemas apo prosopou tou kathemenou epi tou thronou kai apo tes orges tou Arniou,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai legousin tois oresin kai tais petrais Pesate eph' hēmas kai krypsate hēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou kai apo tēs orgēs tou arniou,

kai legousin tois oresin kai tais petrais Pesate eph' hemas kai krypsate hemas apo prosopou tou kathemenou epi tou thronou kai apo tes orges tou arniou,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph ēmas kai krupsate ēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tō thronō kai apo tēs orgēs tou arniou

kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph Emas kai krupsate Emas apo prosOpou tou kathEmenou epi tO thronO kai apo tEs orgEs tou arniou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph ēmas kai krupsate ēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou kai apo tēs orgēs tou arniou

kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph Emas kai krupsate Emas apo prosOpou tou kathEmenou epi tou thronou kai apo tEs orgEs tou arniou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph ēmas kai krupsate ēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou kai apo tēs orgēs tou arniou

kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph Emas kai krupsate Emas apo prosOpou tou kathEmenou epi tou thronou kai apo tEs orgEs tou arniou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph ēmas kai krupsate ēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou kai apo tēs orgēs tou arniou

kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph Emas kai krupsate Emas apo prosOpou tou kathEmenou epi tou thronou kai apo tEs orgEs tou arniou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:16 Westcott/Hort - Transliterated
kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph ēmas kai krupsate ēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou kai apo tēs orgēs tou arniou

kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph Emas kai krupsate Emas apo prosOpou tou kathEmenou epi tou thronou kai apo tEs orgEs tou arniou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph ēmas kai krupsate ēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou kai apo tēs orgēs tou arniou

kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph Emas kai krupsate Emas apo prosOpou tou kathEmenou epi tou thronou kai apo tEs orgEs tou arniou

Jelenések 6:16 Hungarian: Karoli
És mondának a hegyeknek és a kõszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elõl, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:

Apokalipso de sankta Johano 6:16 Esperanto
kaj ili diris al la montoj kaj al la rokoj:Falu sur nin, kaj nin kasxu for de la vizagxo de la Sidanto sur la trono, kaj for de la kolero de la SXafido;

Johanneksen ilmestys 6:16 Finnish: Bible (1776)
Ja sanoivat vuorille ja kukkuloille: langetkaat meidän päällemme ja peittäkäät meitä sen kasvoin edestä, joka istuimella istuu, ja Karitsan vihasta.

Apocalypse 6:16 French: Darby
et ils disent aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et tenez-nous caches de devant la face de celui qui est assis sur le trone et de devant la colere de l'Agneau;

Apocalypse 6:16 French: Louis Segond (1910)
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau;

Apocalypse 6:16 French: Martin (1744)
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau;

Offenbarung 6:16 German: Modernized
und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesichte des, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des Lammes;

Offenbarung 6:16 German: Luther (1912)
und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesichte des, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des Lammes!

Offenbarung 6:16 German: Textbibel (1899)
und sprechen zu den Bergen und zu den Felsen: fallet über uns, und decket uns vor dem Angesichte dessen, der da sitzt auf dem Thron, und vor dem Zorn des Lammes;

Apocalisse 6:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
e dicevano ai monti e alle rocce: Cadeteci addosso e nascondeteci dal cospetto di Colui che siede sul trono e dall’ira dell’Agnello;

Apocalisse 6:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E dicevano a’ monti, ed alle rocce: Cadeteci addosso, e nascondeteci dal cospetto di colui che siede sopra il trono, e dall’ira dell’Agnello;

WAHYU 6:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
serta berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, "Timpalah kami, lindungkanlah kami daripada wajah Dia yang duduk di atas arasy itu, dan daripada murka Anak domba itu:

Revelation 6:16 Kabyle: NT
qqaṛen i idurar d iceṛfan : ɣlit-ed fell-aɣ, ffret-aɣ zdat wudem n Win yeqqimen ɣef wukersi n lḥekma, zdat wurrif n Izimer ;

요한계시록 6:16 Korean
산과 바위에게 이르되 `우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이의 낯에서와 어린 양의 진노에서 우리를 가리우라

Apocalypsis 6:16 Latin: Vulgata Clementina
et dicunt montibus, et petris : Cadite super nos, et abscondite nos a facie sedentis super thronum, et ab ira Agni :

Atklāsmes grāmata 6:16 Latvian New Testament
Sacīdami kalniem un klintīm: Krītiet pār mums, paslēpiet mūs no tronī Sēdētāja vaiga un Jēra dusmām,

Apreiðkimo Jonui knyga 6:16 Lithuanian
Jie šaukė kalnams ir uoloms: “Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo Sėdinčiojo soste veido ir nuo Avinėlio rūstybės,

Revelation 6:16 Maori
Me te ki ake ano ratou ki nga maunga, ki nga toka, E hinga ki runga ki a matou, hei huna i a matou i te kanohi o tera e noho ra i runga i te torona, i te riri hoki o te Reme:

Apenbaring 6:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede!

Apocalipsis 6:16 Spanish: La Biblia de las Américas
y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero,

Apocalipsis 6:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y decían a los montes y a las peñas: "Caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia de Aquél que está sentado en el trono y de la ira del Cordero.

Apocalipsis 6:16 Spanish: Reina Valera Gómez
y decían a las montañas y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de Aquél que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;

Apocalipsis 6:16 Spanish: Reina Valera 1909
Y decían á los montes y á las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquél que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero:

Apocalipsis 6:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y decían a los montes y a las piedras: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;

Apocalipse 6:16 Bíblia King James Atualizada Português
Então, passaram a berrar para as montanhas e rochedos: “Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro,

Apocalipse 6:16 Portugese Bible
e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro;   

Apocalipsa 6:16 Romanian: Cornilescu
Şi ziceau munţilor şi stîncilor: ,,Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mînia Mielului;

Откровение 6:16 Russian: Synodal Translation (1876)
и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престолеи от гнева Агнца;

Откровение 6:16 Russian koi8r
и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;

Revelation 6:16 Shuar New Testament

Uppenbarelseboken 6:16 Swedish (1917)
Och de sade till bergen och klipporna: »Fallen över oss och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede.

Ufunua was Yohana 6:16 Swahili NT
Wakaiambia hiyo milima na hayo majabali, "Tuangukieni, mkatufiche mbali na yeye aketiye juu ya kiti cha enzi, na mbali na ghadhabu ya Mwanakondoo!

Pahayag 6:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin, at kami'y inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng Cordero:

วิวรณ์ 6:16 Thai: from KJV
พวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่า "จงล้มทับเราเถิด จงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมษโปดกนั้น

Vahiy 6:16 Turkish
Dağlara, kayalara, ‹‹Üzerimize düşün!›› dediler, ‹‹Tahtta oturanın yüzünden ve Kuzunun gazabından saklayın bizi!

Откровение 6:16 Ukrainian: NT
і кажуть скелям і горам: Впадіте на нас, і закрийте нас від лиця Сидячого на престолі, і від гнїва Агнця,

Revelation 6:16 Uma New Testament
pai' -ra me'au mpololitai bulu' hewa toi: "Duruhi-makai bulu'! Lulihi-makai, watu! Bona tewuni-kai ngkai penaa-na To Mohura hi Pohuraa Magau', pai' bona neo' -kai narumpa' roe-na Ana' Bima toei mai!"

Khaûi-huyeàn 6:16 Vietnamese (1934)
chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Ðấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!

Revelation 6:15
Top of Page
Top of Page