Откровение 6
Bulgarian
1И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм: Дойди [[и виж]]! 2И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде му се корона и той излезе побеждаващ и да победи.

3И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: Дойди [[и виж]]! 4и излезе друг кон, червен; и на яздещия на него се даде да вдигне мира от земята, тъй щото [човеците] да се избият един друг; и даде му се голяма сабя.

5И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: Дойди [[и виж]]! И видях, и ето черен кон, и яздещият на него имаше везни в ръката си. 6И чух [нещо] като глас отсред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динар, и три хиникса ечемик за динар; а дървеното масло и виното не повреждай.

7И когато отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше: Дойди [[и виж]]! 8И видях, и ето блед кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше подире му; и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове.

9И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието слово [и за свидетелството], което опазиха. 10И те викаха с висок глас, казвайки: До кога, Господарю свети и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? 11И на всеки от тях се даде по една бяла дреха; и рече им се да си почиват още малко време, докле се допълни [числото] и [на] съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях.

12И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв; 13небесните звезди паднаха на земята, като [когато] смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини; 14небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. 15И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и [всеки] свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; 16и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето; 17Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Revelation 5
Top of Page
Top of Page