Откровение 5
Bulgarian
1И видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре и отвън запечатана със седем печата. 2И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: Кой е достоен да разгъне книгата и разпечата печатите й? 3И никой, нито на небето, нито на земята, [нито под земята], не можеше да разгъне книгата нито да я гледа. 4И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата нито да я гледа. 5Но един от старците ми каза: "Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, [който е] Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да [разпечата] нейните седем печата."

6И видях между престола и четирите живи същества между [тях и] старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. 7И то дойде та взе [книгата] из десницата на седящия на престола. 8И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите. 9И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога [човеци] от всяко племе, език, люде и народ 10и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници; и те царуват на земята.

11И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците; (и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди): 12и казваха с висок глас: Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение. 13И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето и всичко що има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнето [да бъде] благословение и почит, слава и господство, до вечни векове. 14И четирите живи същества казаха: Амин! И старците паднаха, та се поклониха.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Revelation 4
Top of Page
Top of Page