Süleyman'ın Özdeyişleri 31
Turkish
1Massa Kralı Lemuelin sözleri,
Annesinin ona öğrettikleri:

2‹‹Oğlum, rahmimin ürünü, ne diyeyim?
Adaklarımın yanıtı oğlum, ne diyeyim?

3Gücünü kadınlara,
Gençliğini kralları mahvedenlere kaptırma!

4‹‹Şarap içmek krallara yakışmaz, ey Lemuel,
Krallara yakışmaz!
İçkiyi özlemek hükümdarlara yaraşmaz.

5Çünkü içince kuralları unutur,
Mazlumun hakkını yerler.

6İçkiyi çaresize,
Şarabı kaygı çekene verin.

7İçsin ki yoksulluğunu unutsun,
Artık sefaletini anmasın.

8Ağzını hakkını savunamayan için,
Kimsesizin davasını gütmek için aç.

9Ağzını aç ve adaletle yargıla,
Mazlumun, yoksulun hakkını savun.››

10Erdemli kadını kim bulabilir?
Onun değeri mücevherden çok üstündür. sırayla İbranice alfabenin değişik bir harfiyle başlar.

11Kocası ona yürekten güvenir
Ve kazancı eksilmez.

12Kadın ona kötülükle değil,
Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir.

13Yün, keten bulur,
Zevkle elleriyle işler.

14Ticaret gemileri gibidir,
Yiyeceğini uzaktan getirir.

15Gün ağarmadan kalkar,
Ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir.

16Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır,
El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker.

17Giyinip kollarını sıvar,
Canla başla çalışır.

18Ticaretinin kârlı olduğunu bilir,
Çırası gece boyunca yanar.

19Eliyle örekeyi tutar,
Avucunda iği tutar.

20Mazluma kollarını açar,
Yoksula elini uzatır.

21Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz,
Çünkü hepsinin iki katfü giysisi vardır.

22Yatak örtüleri dokur,
Kendi giysileri ince mor ketendendir.

23Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar,
Kent kurulunda iyi tanınır.

24Kadın diktiği keten giysilerle
Ördüğü kuşakları tüccara satar.

25Güç ve onurla kuşanmıştır,
Geleceğe güvenle bakar.

26Ağzından bilgelik akar,
Dili iyilik öğütler.

27Ev halkının işlerini yönetir,
Tembellik nedir bilmez.

28Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar,
Kocası onu över.

29‹‹Soylu işler yapan çok kadın var,
Ama sen hepsinden üstünsün›› der.

30Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur;
Ama RABbe saygılı kadın övülmeye layıktır.

31Ellerinin hak ettiğini verin kendisine,
Yaptıkları için kent kurulunda övülsün.Turkish

Bible Hub

Proverbs 30
Top of Page
Top of Page