Süleyman'ın Özdeyişleri 21
Turkish
1Kralın yüreği RABbin elindedir,
Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir.

2İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır,
Ama niyetlerini tartan RABdir.

3RAB kendisine kurban sunulmasından çok,
Doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister.

4Küstah bakışlar ve kibirli yürek
Kötülerin çırası ve günahıdır.

5Çalışkanın tasarıları hep bollukla,
Her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır.

6Yalan dolanla yapılan servet,
Sis gibi geçicidir ve ölüm tuzağıdır.

7Kötülerin zorbalığı kendilerini süpürüp götürür,
Çünkü doğru olanı yapmaya yanaşmazlar.

8Suçlunun yolu dolambaçlı,
Pak kişinin yaptıklarıysa dosdoğrudur.

9Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa,
Damın köşesinde oturmak yeğdir.

10Kötünün can attığı kötülüktür,
Hiç kimseye acımaz.

11Alaycı cezalandırılınca bön kişi akıllanır,
Bilge olan öğretilenden bilgi kazanır.

12Adil Olan, kötünün evini dikkatle gözler
Ve kötüleri yıkıma uğratır.

13Yoksulun feryadına kulağını tıkayanın
Feryadına yanıt verilmeyecektir.

14Gizlice verilen armağan öfkeyi,
Koyna sokuşturulan rüşvet de kızgın gazabı yatıştırır.

15Hak yerine gelince doğru kişi sevinir,
Fesatçı dehşete düşer.

16Sağduyudan uzaklaşan,
Kendini ölüler arasında bulur.

17Zevkine düşkün olan yoksullaşır,
Şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz.

18Kötü kişi doğru kişinin fidyesidir,
Hain de dürüstün.

19Çölde yaşamak,
Can sıkıcı ve kavgacı kadınla yaşamaktan yeğdir.

20Bilgenin evi değerli eşya ve zeytinyağıyla doludur,
Akılsızsa malını har vurup harman savurur.

21Doğruluğun ve sevginin ardından koşan,
Yaşam, gönenç ve onur bulur.

22Bilge kişi güçlülerin kentine saldırıp
Güvendikleri kaleyi yıkar.

23Ağzını ve dilini tutan
Başını beladan korur.

24Gururlu, küstah ve alaycı:
Bunlar kas kas kasılan insanın adlarıdır.

25Tembelin isteği onu ölüme götürür,
Çünkü elleri çalışmaktan kaçınır;

26Bütün gün isteklerini sıralar durur,
Oysa doğru kişi esirgemeden verir.

27Kötülerin sunduğu kurban iğrençtir,
Hele bunu kötü niyetle sunarlarsa.

28Yalancı tanık yok olur,
Dinlemeyi bilenin tanıklığıysa inandırıcıdır.

29Kötü kişi kendine güçlü bir görünüm verir,
Erdemli insansa tuttuğu yoldan emindir.

30RABbe karşı başarılı olabilecek
Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.

31At savaş günü için hazır tutulur,
Ama zafer sağlayan RAB'dir.Turkish

Bible Hub

Proverbs 20
Top of Page
Top of Page