Romans 16:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
782 [e]Ἀσπάσασθε
aspasasthe
GreetV-AMM-2P
2267 [e]Ἡρῳδίωνα
Hērōdiōna
Herodion,N-AMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
4773 [e]συγγενῆ
syngenē
kinsmanAdj-AMS
1473 [e]μου.
mou
of me.PPro-G1S
782 [e]Ἀσπάσασθε
aspasasthe
GreetV-AMM-2P
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
the [household]Art-GMP
3488 [e]Ναρκίσσου
Narkissou
of Narcissus,N-GMS
3588 [e]τοὺς
tous
- Art-AMP
1510 [e]ὄντας
ontas
beingV-PPA-AMP
1722 [e]ἐν
en
in [the]Prep
2962 [e]Κυρίῳ.
Kyriō
Lord.N-DMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:11 Greek NT: Nestle 1904
ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. Ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου, τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀσπάσασθε Ἡροδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου, τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀσπάσασθε Ἡροδίωνα τὸν συγγενῆ μου ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ

Romans 16:11 Hebrew Bible
שאלו לשלום הורודיון קרובי שאלו לשלום בני ביתו של נרקיסוס אשר הם באדנינו׃

Romans 16:11 Aramaic NT: Peshitta
ܫܐܠܘ ܒܫܠܡܐ ܕܗܪܘܕܝܘܢ ܐܚܝܢܝ ܫܐܠܘ ܒܫܠܡܐ ܕܒܢܝ ܒܝܬܗ ܕܢܪܩܤܘܤ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܪܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Greet Herodion, my kinsman. Greet those of the household of Narcissus, who are in the Lord.

King James Bible
Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord.

Holman Christian Standard Bible
Greet Herodion, my fellow countryman. Greet those who belong to the household of Narcissus who are in the Lord.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Romans 16:11Romans 16:11 NIVRomans 16:11 NLTRomans 16:11 ESVRomans 16:11 NASBRomans 16:11 KJVRomans 16:11 Bible AppsRomans 16:11 Biblia ParalelaRomans 16:11 Chinese BibleRomans 16:11 French BibleRomans 16:11 German BibleBible Hub
Romans 16:10
Top of Page
Top of Page