Romans 13:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
- Art-NFS
26 [e]ἀγάπη
agapē
LoveN-NFS
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
4139 [e]πλησίον
plēsion
neighborAdv
2556 [e]κακὸν
kakon
evilAdj-ANS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2038 [e]ἐργάζεται·
ergazetai
does do;V-PIM/P-3S
4138 [e]πλήρωμα
plērōma
[the] fulfillmentN-NNS
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3551 [e]νόμου
nomou
of [the] lawN-GMS
3588 [e]
- Art-NFS
26 [e]ἀγάπη.
agapē
love [is].N-NFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:10 Greek NT: Nestle 1904
ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη

Romans 13:10 Hebrew Bible
האהבה לא תרע לרע על כן האהבה קיום התורה כלה׃

Romans 13:10 Aramaic NT: Peshitta
ܚܘܒܐ ܠܩܪܝܒܗ ܒܝܫܬܐ ܠܐ ܤܥܪ ܡܛܠ ܕܚܘܒܐ ܡܘܠܝܗ ܗܘ ܕܢܡܘܤܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law.

King James Bible
Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.

Holman Christian Standard Bible
Love does no wrong to a neighbor. Love, therefore, is the fulfillment of the law.
Treasury of Scripture Knowledge

worketh.

1 Corinthians 13:4-7 Charity suffers long, and is kind; charity envies not; charity braggs …

love is.

Romans 13:8 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loves …

Matthew 22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets.

Links
Romans 13:10Romans 13:10 NIVRomans 13:10 NLTRomans 13:10 ESVRomans 13:10 NASBRomans 13:10 KJVRomans 13:10 Bible AppsRomans 13:10 Biblia ParalelaRomans 13:10 Chinese BibleRomans 13:10 French BibleRomans 13:10 German BibleBible Hub
Romans 13:9
Top of Page
Top of Page