Revelation 17:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
935 [e]βασιλεῖς
basileis
kingsN-NMP
2033 [e]ἑπτά
hepta
sevenAdj-NMP
1510 [e]εἰσιν·
eisin
there are.V-PIA-3P
3588 [e]οἱ
hoi
TheArt-NMP
4002 [e]πέντε
pente
fiveAdj-NMP
4098 [e]ἔπεσαν,
epesan
are fallen,V-AIA-3P
3588 [e]
ho
theArt-NMS
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
1510 [e]ἔστιν,
estin
is,V-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
243 [e]ἄλλος
allos
otherAdj-NMS
3768 [e]οὔπω
oupō
not yetAdv
2064 [e]ἦλθεν,
ēlthen
has come;V-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
2064 [e]ἔλθῃ
elthē
he shall have come,V-ASA-3S
3641 [e]ὀλίγον
oligon
a little whileAdj-ANS
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
1163 [e]δεῖ
dei
it behoovesV-PIA-3S
3306 [e]μεῖναι.
meinai
to remain.V-ANA

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:10 Greek NT: Nestle 1904
οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ βασιλεῖς εἰσιν ἑπτά· οἱ πέντε ἔπεσον, ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν· καί, ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον δεῖ αὐτὸν μεῖναι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί βασιλεύς ἑπτά εἰμί ὁ πέντε πίπτω ὁ εἷς εἰμί ὁ ἄλλος οὔπω ἔρχομαι καί ὅταν ἔρχομαι ὀλίγος αὐτός δεῖ μένω

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν οἱ πέντε ἔπεσαν καὶ ὁ εἷς ἔστιν ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν οἱ πέντε ἔπεσαν καὶ ὁ εἷς ἔστιν ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν καὶ, ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι

Revelation 17:10 Hebrew Bible
ושבעה מלכים המה חמשה מהם נפלו והאחד ישנו והאחר עוד לא בא והיה כי יבוא עמד יעמד לעת מעט׃

Revelation 17:10 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܠܟܐ ܫܒܥܐ ܐܢܘܢ ܚܡܫܐ ܢܦܠܘ ܘܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܐ ܘܡܐ ܕܐܬܐ ܩܠܝܠ ܝܗܝܒ ܠܗ ܠܡܟܬܪܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and they are seven kings; five have fallen, one is, the other has not yet come; and when he comes, he must remain a little while.

King James Bible
And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he cometh, he must continue a short space.

Holman Christian Standard Bible
They are also seven kings: Five have fallen, one is, the other has not yet come, and when he comes, he must remain for a little while.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Revelation 17:10Revelation 17:10 NIVRevelation 17:10 NLTRevelation 17:10 ESVRevelation 17:10 NASBRevelation 17:10 KJVRevelation 17:10 Bible AppsRevelation 17:10 Biblia ParalelaRevelation 17:10 Chinese BibleRevelation 17:10 French BibleRevelation 17:10 German BibleBible Hub
Revelation 17:9
Top of Page
Top of Page