Matthew 24:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5618 [e]ὥσπερ
hōsper
Just asAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]
theArt-NFS
796 [e]ἀστραπὴ
astrapē
lightningN-NFS
1831 [e]ἐξέρχεται
exerchetai
comes forthV-PIM/P-3S
575 [e]ἀπὸ
apo
from [the]Prep
395 [e]ἀνατολῶν
anatolōn
eastN-GFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5316 [e]φαίνεται
phainetai
shinesV-PIM/P-3S
2193 [e]ἕως
heōs
as far as [the]Prep
1424 [e]δυσμῶν,
dysmōn
west,N-GFP
3779 [e]οὕτως
houtōs
soAdv
1510 [e]ἔσται
estai
will beV-FIM-3S
3588 [e]
theArt-NFS
3952 [e]παρουσία
parousia
comingN-NFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
5207 [e]Υἱοῦ
Huiou
SonN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
444 [e]ἀνθρώπου·
anthrōpou
of Man.N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Nestle 1904
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

Matthew 24:27 Hebrew Bible
כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה גם בואו של בן האדם׃

Matthew 24:27 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܒܪܩܐ ܢܦܩ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܡܬܚܙܐ ܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܐ ܗܟܢܐ ܬܗܘܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For just as the lightning comes from the east and flashes even to the west, so will the coming of the Son of Man be.

King James Bible
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

Holman Christian Standard Bible
For as the lightning comes from the east and flashes as far as the west, so will be the coming of the Son of Man.
Treasury of Scripture Knowledge

as.

Job 37:3 He directs it under the whole heaven, and his lightning to the ends …

Job 38:35 Can you send lightning, that they may go and say to you, Here we are?

Isaiah 30:30 And the LORD shall cause his glorious voice to be heard, and shall …

Zechariah 9:14 And the LORD shall be seen over them, and his arrow shall go forth …

Luke 17:24 For as the lightning, that lightens out of the one part under heaven, …

the coming.

Matthew 16:28 Truly I say to you, There be some standing here, which shall not …

Malachi 3:2 But who may abide the day of his coming? and who shall stand when …

Malachi 4:5 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the …

James 5:8 Be you also patient; establish your hearts: for the coming of the …

2 Peter 3:4 And saying, Where is the promise of his coming? for since the fathers …

Links
Matthew 24:27Matthew 24:27 NIVMatthew 24:27 NLTMatthew 24:27 ESVMatthew 24:27 NASBMatthew 24:27 KJVMatthew 24:27 Bible AppsMatthew 24:27 Biblia ParalelaMatthew 24:27 Chinese BibleMatthew 24:27 French BibleMatthew 24:27 German BibleBible Hub
Matthew 24:26
Top of Page
Top of Page