Matthew 22:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]ἦσαν
ēsan
There wereV-IIA-3P
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3844 [e]παρ’
par’
amongPrep
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
usPPro-D1P
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-NMP
80 [e]ἀδελφοί·
adelphoi
brothers;N-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
4413 [e]πρῶτος
prōtos
first,Adj-NMS
1060 [e]γήμας
gēmas
having married,V-APA-NMS
5053 [e]ἐτελεύτησεν,
eteleutēsen
died,V-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3361 [e]μὴ
notAdv
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
4690 [e]σπέρμα
sperma
seed,N-ANS
863 [e]ἀφῆκεν
aphēken
he leftV-AIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1135 [e]γυναῖκα
gynaika
wifeN-AFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
80 [e]ἀδελφῷ
adelphō
brotherN-DMS
846 [e]αὐτοῦ·
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:25 Greek NT: Nestle 1904
ἦσαν δὲ παρ’ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦσαν δὲ παρ' ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦσαν δὲ παρ' ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦσαν δὲ παρ’ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας ἐτελεύτησεν· καὶ μὴ ἔχων σπέρμα, ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἦσαν δὲ παρ’ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας ἐτελεύτησε, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἦσαν δὲ παρ’ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί, καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦσαν δὲ παρ’ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γάμησας ἐτελεύτησε· καὶ μὴ ἔχων σπέρμα, ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦσαν δὲ παρ' ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γάμησας ἐτελεύτησεν καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·

Matthew 22:25 Hebrew Bible
ואתנו היו שבעה אחים והראשון נשא אשה וימת וזרע אין לו ויעזב את אשתו לאחיו׃

Matthew 22:25 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܗܘܘ ܕܝܢ ܠܘܬܢ ܐܚܐ ܫܒܥܐ ܩܕܡܝܐ ܫܩܠ ܐܢܬܬܐ ܘܡܝܬ ܘܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܢܝܐ ܫܒܩܗ ܐܢܬܬܗ ܠܐܚܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now there were seven brothers with us; and the first married and died, and having no children left his wife to his brother;

King James Bible
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:

Holman Christian Standard Bible
Now there were seven brothers among us. The first got married and died. Having no offspring, he left his wife to his brother.
Treasury of Scripture Knowledge

Mark 12:19-23 Master, Moses wrote to us, If a man's brother die, and leave his …

Luke 20:29-33 There were therefore seven brothers: and the first took a wife, and …

Hebrews 9:27 And as it is appointed to men once to die, but after this the judgment:

Links
Matthew 22:25Matthew 22:25 NIVMatthew 22:25 NLTMatthew 22:25 ESVMatthew 22:25 NASBMatthew 22:25 KJVMatthew 22:25 Bible AppsMatthew 22:25 Biblia ParalelaMatthew 22:25 Chinese BibleMatthew 22:25 French BibleMatthew 22:25 German BibleBible Hub
Matthew 22:24
Top of Page
Top of Page