Matthew 18:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]Τότε
Tote
ThenAdv
4334 [e]προσελθὼν
proselthōn
having come,V-APA-NMS
3588 [e]««ὁ
ho
- Art-NMS
4074 [e]Πέτρος
Petros
PeterN-NMS
3004 [e]εἶπεν» ⇔
eipen
saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Lord,N-VMS
4212 [e]ποσάκις
posakis
how oftenAdv
264 [e]ἁμαρτήσει
hamartēsei
will sinV-FIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
againstPrep
1473 [e]ἐμὲ
eme
mePPro-A1S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
80 [e]ἀδελφός
adelphos
brotherN-NMS
1473 [e]μου
mou
of me,PPro-G1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
863 [e]ἀφήσω
aphēsō
I will forgiveV-FIA-1S
846 [e]αὐτῷ;
autō
him?PPro-DM3S
2193 [e]ἕως
heōs
Up toPrep
2034 [e]ἑπτάκις;
heptakis
seven times?Adv

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:21 Greek NT: Nestle 1904
Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἴπεν, Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ; Ἕως ἑπτάκις;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε, Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν Κύριε ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ ἕως ἑπτάκις

Matthew 18:21 Hebrew Bible
ויגש אליו פטרוס ויאמר לו אדני כמה פעמים יחטא לי אחי וסלחתי לו העד שבע פעמים׃

Matthew 18:21 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܩܪܒ ܠܘܬܗ ܟܐܦܐ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ ܐܢ ܢܤܟܠ ܒܝ ܐܚܝ ܐܫܒܘܩ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܫܒܥ ܙܒܢܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Peter came and said to Him, "Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times?"

King James Bible
Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?

Holman Christian Standard Bible
Then Peter came to Him and said, "Lord, how many times could my brother sin against me and I forgive him? As many as seven times?"
Treasury of Scripture Knowledge

till.

Matthew 18:15 Moreover if your brother shall trespass against you, go and tell …

Luke 17:3,4 Take heed to yourselves: If your brother trespass against you, rebuke …

Links
Matthew 18:21Matthew 18:21 NIVMatthew 18:21 NLTMatthew 18:21 ESVMatthew 18:21 NASBMatthew 18:21 KJVMatthew 18:21 Bible AppsMatthew 18:21 Biblia ParalelaMatthew 18:21 Chinese BibleMatthew 18:21 French BibleMatthew 18:21 German BibleBible Hub
Matthew 18:20
Top of Page
Top of Page