Matthew 11:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4133 [e]πλὴν
plēn
ButConj
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to you,PPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1093 [e]γῇ
for [the] landN-DFS
4670 [e]Σοδόμων
Sodomōn
of SodomN-GNP
414 [e]ἀνεκτότερον
anektoteron
more tolerableAdj-NNS-C
1510 [e]ἔσται
estai
will it beV-FIM-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2250 [e]ἡμέρᾳ
hēmera
dayN-DFS
2920 [e]κρίσεως
kriseōs
of judgmentN-GFS
2228 [e]
ē
thanConj
4771 [e]σοί.
soi
for you.PPro-D2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:24 Greek NT: Nestle 1904
πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ σοί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ σοί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί

Matthew 11:24 Hebrew Bible
אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לאדמת סדום ממך׃

Matthew 11:24 Aramaic NT: Peshitta
ܒܪܡ ܐܡܪܢܐ ܠܟܝ ܕܠܐܪܥܐ ܕܤܕܘܡ ܢܗܘܐ ܢܝܚ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܐܘ ܠܟܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Nevertheless I say to you that it will be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for you."

King James Bible
But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.

Holman Christian Standard Bible
But I tell you, it will be more tolerable for the land of Sodom on the day of judgment than for you."
Treasury of Scripture Knowledge

more.

Matthew 11:22 But I say to you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at …

Matthew 10:15 Truly I say to you, It shall be more tolerable for the land of Sodom …

Lamentations 4:6 For the punishment of the iniquity of the daughter of my people is …

Mark 6:11 And whoever shall not receive you, nor hear you, when you depart …

Luke 10:12 But I say to you, that it shall be more tolerable in that day for …

Links
Matthew 11:24Matthew 11:24 NIVMatthew 11:24 NLTMatthew 11:24 ESVMatthew 11:24 NASBMatthew 11:24 KJVMatthew 11:24 Bible AppsMatthew 11:24 Biblia ParalelaMatthew 11:24 Chinese BibleMatthew 11:24 French BibleMatthew 11:24 German BibleBible Hub
Matthew 11:23
Top of Page
Top of Page