Mark 4:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]ὃς
hos
WhoeverRelPro-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2192 [e]ἔχει,
echei
may have,V-PIA-3S
1325 [e]δοθήσεται
dothēsetai
it will be givenV-FIP-3S
846 [e]αὐτῷ·
autō
to him;PPro-DM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3739 [e]ὃς
hos
he whoRelPro-NMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχει,
echei
has,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
evenConj
3739 [e]
ho
that whichRelPro-ANS
2192 [e]ἔχει
echei
he hasV-PIA-3S
142 [e]ἀρθήσεται
arthēsetai
will be taken awayV-FIP-3S
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
846 [e]αὐτοῦ.
autou
him.PPro-GM3SGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4:25 Greek NT: Nestle 1904
ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ

Mark 4:25 Hebrew Bible
כי מי שיש לו נתון ינתן לו ומי שאין לו גם את אשר יש לו יקח ממנו׃

Mark 4:25 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܘܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܦ ܗܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܫܬܩܠ ܡܢܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For whoever has, to him more shall be given; and whoever does not have, even what he has shall be taken away from him."

King James Bible
For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.

Holman Christian Standard Bible
For to the one who has, it will be given, and from the one who does not have, even what he has will be taken away."
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 13:12 For whoever has, to him shall be given, and he shall have more abundance: …

Matthew 25:28,29 Take therefore the talent from him, and give it to him which has ten talents…

Luke 8:18 Take heed therefore how you hear: for whoever has, to him shall be …

Luke 16:9-12 And I say to you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; …

Luke 19:24-26 And he said to them that stood by, Take from him the pound, and give …

John 15:2 Every branch in me that bears not fruit he takes away: and every …

Links
Mark 4:25Mark 4:25 NIVMark 4:25 NLTMark 4:25 ESVMark 4:25 NASBMark 4:25 KJVMark 4:25 Bible AppsMark 4:25 Biblia ParalelaMark 4:25 Chinese BibleMark 4:25 French BibleMark 4:25 German BibleBible Hub
Mark 4:24
Top of Page
Top of Page