Joshua 13:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4480 [e]מִֽן־
min-
fromPrep
7883 [e]הַשִּׁיח֞וֹר
haš-šî-ḥō-wr
ShihorArt | N-proper-fs
834 [e]אֲשֶׁ֣ר ׀
’ă-šer
which [is]Pro-r
5921 [e]עַל־
‘al-
uponPrep
6440 [e]פְּנֵ֣י
pə-nê
eastN-cpc
4714 [e]מִצְרַ֗יִם
miṣ-ra-yim,
of EgyptN-proper-fs
5704 [e]וְעַ֨ד
wə-‘aḏ
and as far asConj-w | Prep
1366 [e]גְּב֤וּל
gə-ḇūl
the borderN-msc
6138 [e]עֶקְרוֹן֙
‘eq-rō-wn
of EkronN-proper-fs
6828 [e]צָפ֔וֹנָה
ṣā-p̄ō-w-nāh,
northwardN-fs | 3fs
3669 [e]לַֽכְּנַעֲנִ֖י
lak-kə-na-‘ă-nî
as CanaanitePrep-l, Art | N-proper-ms
2803 [e]תֵּחָשֵׁ֑ב
tê-ḥā-šêḇ;
[which] is countedV-Nifal-Imperf-3fs
2568 [e]חֲמֵ֣שֶׁת ׀
ḥă-mê-šeṯ
fiveNumber-msc
5633 [e]סַרְנֵ֣י
sar-nê
the lordsN-mpc
6430 [e]פְלִשְׁתִּ֗ים
p̄ə-liš-tîm,
of the PhilistinesN-proper-mp
5841 [e]הָעַזָּתִ֤י
hā-‘az-zā-ṯî
the GaziteArt | N-proper-ms
796 [e]וְהָאַשְׁדּוֹדִי֙
wə-hā-’aš-dō-w-ḏî
and the AshdoditeConj-w, Art | N-proper-ms
832 [e]הָאֶשְׁקְלוֹנִ֣י
hā-’eš-qə-lō-w-nî
the AshkeloniteArt | N-proper-ms
1663 [e]הַגִּתִּ֔י
hag-git-tî,
the GittiteArt | N-proper-ms
6139 [e]וְהָעֶקְרוֹנִ֖י
wə-hā-‘eq-rō-w-nî
and the EkroniteConj-w, Art | N-proper-ms
5757 [e]וְהָעַוִּֽים׃
wə-hā-‘aw-wîm.
and the AviteConj-w, Art | N-proper-ms

Hebrew Texts
יהושע 13:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִֽן־הַשִּׁיחֹ֞ור אֲשֶׁ֣ר ׀ עַל־פְּנֵ֣י מִצְרַ֗יִם וְעַ֨ד גְּב֤וּל עֶקְרֹון֙ צָפֹ֔ונָה לַֽכְּנַעֲנִ֖י תֵּחָשֵׁ֑ב חֲמֵ֣שֶׁת ׀ סַרְנֵ֣י פְלִשְׁתִּ֗ים הָעַזָּתִ֤י וְהָאַשְׁדֹּודִי֙ הָאֶשְׁקְלֹונִ֣י הַגִּתִּ֔י וְהָעֶקְרֹונִ֖י וְהָעַוִּֽים׃

יהושע 13:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מן־השיחור אשר ׀ על־פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת ׀ סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים׃

יהושע 13:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
מן־השיחור אשר ׀ על־פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת ׀ סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים׃

יהושע 13:3 Hebrew Bible
מן השיחור אשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
from the Shihor which is east of Egypt, even as far as the border of Ekron to the north (it is counted as Canaanite); the five lords of the Philistines: the Gazite, the Ashdodite, the Ashkelonite, the Gittite, the Ekronite; and the Avvite

King James Bible
From Sihor, which is before Egypt, even unto the borders of Ekron northward, which is counted to the Canaanite: five lords of the Philistines; the Gazathites, and the Ashdothites, the Eshkalonites, the Gittites, and the Ekronites; also the Avites:

Holman Christian Standard Bible
from the Shihor east of Egypt to the border of Ekron on the north (considered to be Canaanite territory)--the five Philistine rulers of Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath, and Ekron, as well as the Avvites
Treasury of Scripture Knowledge

Sihor

Jeremiah 2:18 And now what have you to do in the way of Egypt, to drink the waters …

which is counted

Genesis 10:15-19 And Canaan begat Sidon his first born, and Heth…

Numbers 34:2-14 Command the children of Israel, and say to them, When you come into …

five Lords

Judges 3:3 Namely, five lords of the Philistines, and all the Canaanites, and …

1 Samuel 6:4,16,17 Then said they, What shall be the trespass offering which we shall …

Zephaniah 2:4,5 For Gaza shall be forsaken, and Ashkelon a desolation: they shall …

The Philistine were not descended from Canaan, but from Mizraim, the son of Ham; (compare

Genesis 10:6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.

Genesis 10:13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

Avites

Deuteronomy 2:23 And the Avims which dwelled in Hazerim, even to Azzah, the Caphtorims, …

Avims

Links
Joshua 13:3Joshua 13:3 NIVJoshua 13:3 NLTJoshua 13:3 ESVJoshua 13:3 NASBJoshua 13:3 KJVJoshua 13:3 Bible AppsJoshua 13:3 Biblia ParalelaJoshua 13:3 Chinese BibleJoshua 13:3 French BibleJoshua 13:3 German BibleBible Hub
Joshua 13:2
Top of Page
Top of Page