John 6:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]Ἦν
ēn
WasV-IIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1451 [e]ἐγγὺς
engys
nearAdv
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
3957 [e]πάσχα,
pascha
Passover,N-NNS
3588 [e]
theArt-NFS
1859 [e]ἑορτὴ
heortē
feastN-NFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων.
Ioudaiōn
Jews.Adj-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:4 Greek NT: Nestle 1904
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ Πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων

John 6:4 Hebrew Bible
וימי הפסח חג היהודים קרבו לבוא׃

John 6:4 Aramaic NT: Peshitta
ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܕܥܕܐ ܕܦܨܚܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the Passover, the feast of the Jews, was near.

King James Bible
And the passover, a feast of the Jews, was nigh.

Holman Christian Standard Bible
Now the Passover, a Jewish festival, was near.
Treasury of Scripture Knowledge

John 2:13 And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem.

John 5:1 After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.

John 11:55 And the Jews' passover was near at hand: and many went out of the …

John 12:1 Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus …

John 13:1 Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour …

Exodus 12:6 And you shall keep it up until the fourteenth day of the same month…

Leviticus 23:5,7 In the fourteenth day of the first month at even is the LORD's passover…

Deuteronomy 16:1 Observe the month of Abib, and keep the passover to the LORD your God…

Links
John 6:4John 6:4 NIVJohn 6:4 NLTJohn 6:4 ESVJohn 6:4 NASBJohn 6:4 KJVJohn 6:4 Bible AppsJohn 6:4 Biblia ParalelaJohn 6:4 Chinese BibleJohn 6:4 French BibleJohn 6:4 German BibleBible Hub
John 6:3
Top of Page
Top of Page