John 5:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
The [one]Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2390 [e]ἰαθεὶς
iatheis
having been healedV-APP-NMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]ᾔδει
ēdei
knewV-LIA-3S
5101 [e]τίς
tis
whoIPro-NMS
1510 [e]ἐστιν·
estin
it is,V-PIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
1593 [e]ἐξένευσεν
exeneusen
had moved away,V-AIA-3S
3793 [e]ὄχλου
ochlou
a crowdN-GMS
1510 [e]ὄντος
ontos
beingV-PPA-GMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
5117 [e]τόπῳ.
topō
place.N-DMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:13 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν, ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν, ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾒδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν, ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ ἀσθενῶν οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν, ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ

John 5:13 Hebrew Bible
והנרפא לא ידע מי הוא כי סר ישוע וילך בהיות המון רב במקום ההוא׃

John 5:13 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܕܝܢ ܕܐܬܐܤܝ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢܘ ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܐܬܓܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܢܫܐ ܤܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But the man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away while there was a crowd in that place.

King James Bible
And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.

Holman Christian Standard Bible
But the man who was cured did not know who it was, because Jesus had slipped away into the crowd that was there.
Treasury of Scripture Knowledge

he that.

John 14:9 Jesus said to him, Have I been so long time with you, and yet have …

had.

John 8:59 Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and …

Luke 4:30 But he passing through the middle of them went his way,

Luke 24:31 And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out …

a multitude being. or, from the multitude that was.

Links
John 5:13John 5:13 NIVJohn 5:13 NLTJohn 5:13 ESVJohn 5:13 NASBJohn 5:13 KJVJohn 5:13 Bible AppsJohn 5:13 Biblia ParalelaJohn 5:13 Chinese BibleJohn 5:13 French BibleJohn 5:13 German BibleBible Hub
John 5:12
Top of Page
Top of Page