John 18:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1492 [e]ᾔδει
ēdei
KnewV-LIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
2455 [e]Ἰούδας
Ioudas
Judas,N-NMS
3588 [e]
ho
whoArt-NMS
3860 [e]παραδιδοὺς
paradidous
was delivering upV-PPA-NMS
846 [e]αὐτὸν
auton
Him,PPro-AM3S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5117 [e]τόπον,
topon
place,N-AMS
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
4178 [e]πολλάκις
pollakis
oftenAdv
4863 [e]συνήχθη
synēchthē
gathered togetherV-AIP-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
1563 [e]ἐκεῖ
ekei
thereAdv
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3101 [e]μαθητῶν
mathētōn
disciplesN-GMP
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of Him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:2 Greek NT: Nestle 1904
ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ᾜδει δὲ καὶ Ἰούδας, ὁ παραδιδοὺς αὐτόν, τὸν τόπον· ὅτι πολλάκις συνήχθη ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη καὶ ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας, ὁ παραδιδοὺς αὐτόν, τὸν τόπον· ὅτι πολλάκις συνήχθη ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον ὅτι πολλάκις συνήχθη ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

John 18:2 Hebrew Bible
וגם יהודה מוסרו ידע את המקום כי פעמים רבות נועד שמה ישוע עם תלמידיו׃

John 18:2 Aramaic NT: Peshitta
ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܝܗܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܠܕܘܟܬܐ ܗܝ ܡܛܠ ܕܤܓܝ ܙܒܢܐ ܟܢܫ ܗܘܐ ܬܡܢ ܝܫܘܥ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Judas also, who was betraying Him, knew the place, for Jesus had often met there with His disciples.

King James Bible
And Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.

Holman Christian Standard Bible
Judas, who betrayed Him, also knew the place, because Jesus often met there with His disciples.
Treasury of Scripture Knowledge

for.

Mark 11:11,12 And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he …

Luke 21:37 And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out…

Luke 22:39 And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; …

Links
John 18:2John 18:2 NIVJohn 18:2 NLTJohn 18:2 ESVJohn 18:2 NASBJohn 18:2 KJVJohn 18:2 Bible AppsJohn 18:2 Biblia ParalelaJohn 18:2 Chinese BibleJohn 18:2 French BibleJohn 18:2 German BibleBible Hub
John 18:1
Top of Page
Top of Page