John 10:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθησαν
apekrithēsan
AnsweredV-AIP-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
HimPPro-DM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2453 [e]Ἰουδαῖοι
Ioudaioi
Jews,Adj-NMP
4012 [e]Περὶ
Peri
ForPrep
2570 [e]καλοῦ
kalou
a goodAdj-GNS
2041 [e]ἔργου
ergou
workN-GNS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3034 [e]λιθάζομέν
lithazomen
we do stoneV-PIA-1P
4771 [e]σε
se
You,PPro-A2S
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
4012 [e]περὶ
peri
forPrep
988 [e]βλασφημίας,
blasphēmias
blasphemy,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
4771 [e]σὺ
sy
You,PPro-N2S
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
a manN-NMS
1510 [e]ὢν
ōn
being,V-PPA-NMS
4160 [e]ποιεῖς
poieis
makeV-PIA-2S
4572 [e]σεαυτὸν
seauton
yourselfPPro-AM2S
2316 [e]Θεόν.
Theon
God.N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:33 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν

John 10:33 Hebrew Bible
ויענו היהודים אתו לאמר על מעשה טוב לא נסקל אתך כי אם על גדפך את אלהים ועל כי אדם אתה ותעש את עצמך לאלהים׃

John 10:33 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܫܦܝܪܐ ܪܓܡܝܢ ܚܢܢ ܠܟ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The Jews answered Him, "For a good work we do not stone You, but for blasphemy; and because You, being a man, make Yourself out to be God."

King James Bible
The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.

Holman Christian Standard Bible
We aren't stoning You for a good work," the Jews answered, "but for blasphemy, because You--being a man--make Yourself God."
Treasury of Scripture Knowledge

but.

Leviticus 24:14 Bring forth him that has cursed without the camp; and let all that …

1 Kings 21:10 And set two men, sons of Belial, before him, to bear witness against …

makest.

John 10:30 I and my Father are one.

John 5:18 Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only …

Psalm 82:6 I have said, You are gods; and all of you are children of the most High.

Romans 13:1 Let every soul be subject to the higher powers. For there is no power …

Philippians 2:6 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:

Links
John 10:33John 10:33 NIVJohn 10:33 NLTJohn 10:33 ESVJohn 10:33 NASBJohn 10:33 KJVJohn 10:33 Bible AppsJohn 10:33 Biblia ParalelaJohn 10:33 Chinese BibleJohn 10:33 French BibleJohn 10:33 German BibleBible Hub
John 10:32
Top of Page
Top of Page