Job 1:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5750 [e]ע֣וֹד ׀
‘ō-wḏ
WhileAdv
2088 [e]זֶ֣ה
zeh
this [one]Pro-ms
1696 [e]מְדַבֵּ֗ר
mə-ḏab-bêr,
[was] still speakingV-Piel-Prtcpl-ms
2088 [e]וְזֶה֮
wə-zeh
and this [one]Conj-w | Pro-ms
935 [e]בָּ֣א
cameV-Qal-Perf-3ms
559 [e]וַיֹּאמַר֒
way-yō-mar
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3778 [e]כַּשְׂדִּ֞ים
kaś-dîm
the ChaldeansN-proper-mp
7760 [e]שָׂ֣מוּ ׀
śā-mū
formedV-Qal-Perf-3cp
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֣ה
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
7218 [e]רָאשִׁ֗ים
rā-šîm,
bandsN-mp
6584 [e]וַֽיִּפְשְׁט֤וּ
way-yip̄-šə-ṭū
and raidedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
1581 [e]הַגְּמַלִּים֙
hag-gə-mal-lîm
the camelsArt | N-mp
3947 [e]וַיִּקָּח֔וּם
way-yiq-qā-ḥūm,
and took them awayConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp | 3mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
and yes andConj-w | DirObjM
5288 [e]הַנְּעָרִ֖ים
han-nə-‘ā-rîm
the servantsArt | N-mp
5221 [e]הִכּ֣וּ
hik-kū
killedV-Hifil-Perf-3cp
6310 [e]לְפִי־
lə-p̄î-
with the edgePrep-l | N-msc
2719 [e]חָ֑רֶב
ḥā-reḇ;
of the swordN-fs
4422 [e]וָאִמָּ֨לְטָ֧ה
wā-’im-mā-lə-ṭāh
and have escapedConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-1cs | 3fs
7535 [e]רַק־
raq-
onlyAdv
589 [e]אֲנִ֛י
’ă-nî
IPro-1cs
905 [e]לְבַדִּ֖י
lə-ḇad-dî
alonePrep-l | N-msc | 1cs
5046 [e]לְהַגִּ֥יד
lə-hag-gîḏ
to tellPrep-l | V-Hifil-Inf
  לָֽךְ׃
lāḵ.
youPrep | 2fs

Hebrew Texts
איוב 1:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֹ֣וד ׀ זֶ֣ה מְדַבֵּ֗ר וְזֶה֮ בָּ֣א וַיֹּאמַר֒ כַּשְׂדִּ֞ים שָׂ֣מוּ ׀ שְׁלֹשָׁ֣ה רָאשִׁ֗ים וַֽיִּפְשְׁט֤וּ עַל־הַגְּמַלִּים֙ וַיִּקָּח֔וּם וְאֶת־הַנְּעָרִ֖ים הִכּ֣וּ לְפִי־חָ֑רֶב וָאִמָּ֨לְטָ֧ה רַק־אֲנִ֛י לְבַדִּ֖י לְהַגִּ֥יד לָֽךְ׃

איוב 1:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עוד ׀ זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו ׀ שלשה ראשים ויפשטו על־הגמלים ויקחום ואת־הנערים הכו לפי־חרב ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃

איוב 1:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
עוד ׀ זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו ׀ שלשה ראשים ויפשטו על־הגמלים ויקחום ואת־הנערים הכו לפי־חרב ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃

איוב 1:17 Hebrew Bible
עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
While he was still speaking, another also came and said, "The Chaldeans formed three bands and made a raid on the camels and took them and slew the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you."

King James Bible
While he was yet speaking, there came also another, and said, The Chaldeans made out three bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.

Holman Christian Standard Bible
That messenger was still speaking when yet another came and reported: "The Chaldeans formed three bands, made a raid on the camels, and took them away. They struck down the servants with the sword, and I alone have escaped to tell you!"
Treasury of Scripture Knowledge

The Chaldeans.

Genesis 11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, …

Isaiah 23:13 Behold the land of the Chaldeans; this people was not, till the Assyrian …

Habakkuk 1:6 For, see, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, …

fell. Heb. rushed. I only am.

Job 1:15 And the Sabeans fell on them, and took them away; yes, they have …

2 Samuel 1:3 And David said to him, From where come you? And he said to him, Out …

Links
Job 1:17Job 1:17 NIVJob 1:17 NLTJob 1:17 ESVJob 1:17 NASBJob 1:17 KJVJob 1:17 Bible AppsJob 1:17 Biblia ParalelaJob 1:17 Chinese BibleJob 1:17 French BibleJob 1:17 German BibleBible Hub
Job 1:16
Top of Page
Top of Page