Hebrews 7:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
540 [e]ἀπάτωρ,
apatōr
Without father,Adj-NMS
282 [e]ἀμήτωρ,
amētōr
without mother,Adj-NMS
35 [e]ἀγενεαλόγητος,
agenealogētos
without genealogy,Adj-NMS
3383 [e]μήτε
mēte
neitherConj
746 [e]ἀρχὴν
archēn
beginningN-AFS
2250 [e]ἡμερῶν
hēmerōn
of daysN-GFP
3383 [e]μήτε
mēte
norConj
2222 [e]ζωῆς
zōēs
of lifeN-GFS
5056 [e]τέλος
telos
endN-ANS
2192 [e]ἔχων,
echōn
having,V-PPA-NMS
871 [e]ἀφωμοιωμένος
aphōmoiōmenos
having been made likeV-RPM/P-NMS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
5207 [e]Υἱῷ
Huiō
SonN-DMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ,
Theou
of God,N-GMS
3306 [e]μένει
menei
he remainsV-PIA-3S
2409 [e]ἱερεὺς
hiereus
a priestN-NMS
1519 [e]εἰς
eis
untoPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
1336 [e]διηνεκές.
diēnekes
all time.Adj-ANSGreek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:3 Greek NT: Nestle 1904
ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ― μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπάτωρ ἀμήτωρ ἀγενεαλόγητος μήτε ἀρχή ἡμέρα μήτε ζωή τέλος ἔχω ἀφομοιόω δέ ὁ υἱός ὁ θεός μένω ἱερεύς εἰς ὁ διηνεκής

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπάτωρ ἀμήτωρ ἀγενεαλόγητος μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές

Hebrews 7:3 Hebrew Bible
באין אב באין אם באין יחש ולימיו אין תחלה ולחייו אין סוף כי אם נדמה לבן האלהים הוא עומד בכהנתו לנצח׃

Hebrews 7:3 Aramaic NT: Peshitta
ܕܠܐ ܐܒܘܗܝ ܘܠܐ ܐܡܗ ܐܬܟܬܒܘ ܒܫܪܒܬܐ ܘܠܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܝܘܡܘܗܝ ܘܠܐ ܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ ܐܠܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܩܘܝܐ ܟܘܡܪܘܬܗ ܠܥܠV ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, he remains a priest perpetually.

King James Bible
Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.

Holman Christian Standard Bible
without father, mother, or genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but resembling the Son of God-- remains a priest forever.
Treasury of Scripture Knowledge

Without father. That is, as the Syriac renders, 'Whose father and mother are not inscribed among the genealogies; and therefore it was not known who he was.'

descent. Gr. pedigree.

Exodus 6:18,20-27 And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel…

1 Chronicles 6:1-3 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari…

a priest.

Hebrews 7:17,23-28 For he testifies, You are a priest for ever after the order of Melchisedec…

Links
Hebrews 7:3Hebrews 7:3 NIVHebrews 7:3 NLTHebrews 7:3 ESVHebrews 7:3 NASBHebrews 7:3 KJVHebrews 7:3 Bible AppsHebrews 7:3 Biblia ParalelaHebrews 7:3 Chinese BibleHebrews 7:3 French BibleHebrews 7:3 German BibleBible Hub
Hebrews 7:2
Top of Page
Top of Page