Hebrews 10:9 Greek Text Analysis
Hebrews 10:9
Text Analysis
Strong'sTransliterationGreekEnglishMorphology
5119 [e]toteτότεthenAdv
2046 [e]eirēkenεἴρηκενhe said,V-RIA-3S
3708 [e]IdouἸδοὺBehold,V-AMA-2S
2240 [e]hēkōἥκωI have come,V-PIA-1S
3588 [e]touτοῦ - Art-GNS
4160 [e]poiēsaiποιῆσαιto doV-ANA
3588 [e]toτὸtheArt-ANS
2307 [e]thelēmaθέλημάwillN-ANS
4771 [e]souσου.of you.PPro-G2S
337 [e]anaireiἀναιρεῖHe takes awayV-PIA-3S
3588 [e]toτὸtheArt-ANS
4413 [e]prōtonπρῶτονfirst,Adj-ANS
2443 [e]hinaἵναthatConj
3588 [e]toτὸtheArt-ANS
1208 [e]deuteronδεύτερονsecondAdj-ANS
2476 [e]stēsēστήσῃ.he might establish;V-ASA-3S
Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:9 Greek NT: Nestle 1904
τότε εἴρηκεν Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τότε εἴρηκεν Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου· ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τότε εἴρηκεν Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου· ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
τότε εἴρηκεν, Ἰδού, ἥκω τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός, τὸ θέλημά σου. Ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον, ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
τότε εἴρηκεν· ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τότε ἐρέω ὁράω ἥκω ὁ ποιέω ὁ θέλημα σύ ἀναιρέω ὁ πρῶτος ἵνα ὁ δεύτερος ἵστημι

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε εἴρηκεν, Ἰδοὺ, ἥκω τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον, ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τότε εἴρηκεν Ἰδού, ἥκω τοῦ ποιῆσαι ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ

Hebrews 10:9 Hebrew Bible
אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה׃

Hebrews 10:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܒܬܪܗ ܐܡܪ ܕܗܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܟ ܐܠܗܐ ܒܗܕܐ ܒܛܠ ܠܩܕܡܝܬܐ ܕܢܩܝܡ ܠܕܬܪܬܝܢ ܀

Latin: Biblia Sacra Vulgata
tunc dixit ecce venio ut faciam Deus voluntatem tuam aufert primum ut sequens statuat

Parallel Verses
New American Standard Bible
then He said, "BEHOLD, I HAVE COME TO DO YOUR WILL." He takes away the first in order to establish the second.

King James Bible
Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second.

Holman Christian Standard Bible
He then says, See, I have come to do Your will. He takes away the first to establish the second.
Treasury of Scripture Knowledge

Lo.

Hebrews 9:11-14 But Christ being come an high priest of good things to come, by a …

He taketh.

Hebrews 7:18,19 For there is truly a cancellation of the commandment going before …

Hebrews 8:7-13 For if that first covenant had been faultless, then should no place …

Hebrews 12:27,28 And this word, Yet once more, signifies the removing of those things …

Links
Hebrews 10:9Hebrews 10:9 NIVHebrews 10:9 NLTHebrews 10:9 ESVHebrews 10:9 NASBHebrews 10:9 KJVHebrews 10:9 Bible AppsHebrews 10:9 Biblia ParalelaHebrews 10:9 Chinese BibleHebrews 10:9 French BibleHebrews 10:9 German BibleBible Hub
Hebrews 10:8
Top of Page
Top of Page