Daniel 7:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
870 [e]בָּאתַ֣ר
bā-ṯar
AfterPrep
1836 [e]דְּנָה֩
də-nāh
thisPro-ms
2370 [e]חָזֵ֨ה
ḥā-zêh
sawV-Qal-Prtcpl-ms
1934 [e]הֲוֵ֜ית
hă-wêṯ
IV-Qal-Perf-1cs
2376 [e]בְּחֶזְוֵ֣י
bə-ḥez-wê
in visionsPrep-b | N-mpc
3916 [e]לֵֽילְיָ֗א
lê-lə-yā,
night theN-msd
718 [e]וַאֲר֣וּ
wa-’ă-rū
and beholdConj-w | Interjection
2423 [e]חֵיוָ֣ה
ḥê-wāh
a beastN-fs
  [רביעיה]
[rə-ḇî-‘ā-yāh
fourthNumber - ordinal feminine singular Number-ofs
 
ḵ]
 
7244 [e](רְֽבִיעָאָ֡ה)
(rə-ḇî-‘ā-’āh
fourthNumber-ofs
 
q)
 
1763 [e]דְּחִילָה֩
də-ḥî-lāh
dreadfulV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
574 [e]וְאֵֽימְתָנִ֨י
wə-’ê-mə-ṯā-nî
and terribleConj-w | Adj-fs
8624 [e]וְתַקִּיפָ֜א
wə-ṯaq-qî-p̄ā
and strongConj-w | Adj-fs
3493 [e]יַתִּ֗ירָא
yat-tî-rā,
exceedinglyAdj-fs
8128 [e]וְשִׁנַּ֨יִן
wə-šin-na-yin
and teethConj-w | N-fd
1768 [e]דִּֽי־
dî-
IronPro-r
6523 [e]פַרְזֶ֥ל
p̄ar-zel
ironN-ms
  לַהּ֙
lah
it hadPrep | 3fs
7260 [e]רַבְרְבָ֔ן
raḇ-rə-ḇān,
hugeAdj-fp
399 [e]אָֽכְלָ֣ה
’ā-ḵə-lāh
it was devouringV-Qal-Prtcpl-fs
1855 [e]וּמַדֱּקָ֔ה
ū-mad-dĕ-qāh,
and breaking in piecesConj-w | V-Hifil-Prtcpl-fs
7606 [e]וּשְׁאָרָ֖א
ū-šə-’ā-rā
and residue theConj-w | N-msd
  [ברגליה]
[bə-raḡ-lay-yah
-Preposition-b :: Noun - feminine plural construct :: third person feminine singular Prep-b | N-fpc | 3fs
 
ḵ]
 
7271 [e](בְּרַגְלַ֣הּ)
(bə-raḡ-lah
with its feetPrep-b | N-fsc | 3fs
 
q)
 
7512 [e]רָפְסָ֑ה
rā-p̄ə-sāh;
tramplingV-Qal-Prtcpl-fs
1932 [e]וְהִ֣יא
wə-hî
and itConj-w | Pro-3fs
8133 [e]מְשַׁנְּיָ֗ה
mə-šan-nə-yāh,
[was] differentV-Piel-QalPassPrtcpl-fs
4481 [e]מִן־
min-
fromPrep
3606 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
2423 [e]חֵֽיוָתָא֙
ḥê-wā-ṯā
beasts theN-fsd
1768 [e]דִּ֣י
that [were]Pro-r
6925 [e]קָֽדָמַ֔יהּ
qā-ḏā-mayh,
before itPrep | 3fs
7162 [e]וְקַרְנַ֥יִן
wə-qar-na-yin
and hornsConj-w | N-fd
6236 [e]עֲשַׂ֖ר
‘ă-śar
tenNumber-fs
  לַֽהּ׃
lah.
it hadPrep | 3fs

Hebrew Texts
דניאל 7:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּאתַ֣ר דְּנָה֩ חָזֵ֨ה הֲוֵ֜ית בְּחֶזְוֵ֣י לֵֽילְיָ֗א וַאֲר֣וּ חֵיוָ֣ה [רְבִיעָיָה כ] (רְֽבִיעָאָ֡ה ק) דְּחִילָה֩ וְאֵֽימְתָנִ֨י וְתַקִּיפָ֜א יַתִּ֗ירָא וְשִׁנַּ֨יִן דִּֽי־פַרְזֶ֥ל לַהּ֙ רַבְרְבָ֔ן אָֽכְלָ֣ה וּמַדֱּקָ֔ה וּשְׁאָרָ֖א [בְּרַגְלַיַּהּ כ] (בְּרַגְלַ֣הּ ק) רָפְסָ֑ה וְהִ֣יא מְשַׁנְּיָ֗ה מִן־כָּל־חֵֽיוָתָא֙ דִּ֣י קָֽדָמַ֔יהּ וְקַרְנַ֥יִן עֲשַׂ֖ר לַֽהּ׃

דניאל 7:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה [רביעיה כ] (רביעאה ק) דחילה ואימתני ותקיפא יתירא ושנין די־פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא [ברגליה כ] (ברגלה ק) רפסה והיא משניה מן־כל־חיותא די קדמיה וקרנין עשר לה׃

דניאל 7:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה [רביעיה כ] (רביעאה ק) דחילה ואימתני ותקיפא יתירא ושנין די־פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא [ברגליה כ] (ברגלה ק) רפסה והיא משניה מן־כל־חיותא די קדמיה וקרנין עשר לה׃

דניאל 7:7 Hebrew Bible
באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה רביעיה דחילה ואימתני ותקיפא יתירא ושנין די פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגליה רפסה והיא משניה מן כל חיותא די קדמיה וקרנין עשר לה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"After this I kept looking in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrifying and extremely strong; and it had large iron teeth. It devoured and crushed and trampled down the remainder with its feet; and it was different from all the beasts that were before it, and it had ten horns.

King James Bible
After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly; and it had great iron teeth: it devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it: and it was diverse from all the beasts that were before it; and it had ten horns.

Holman Christian Standard Bible
While I was watching in the night visions, a fourth beast appeared, frightening and dreadful, and incredibly strong, with large iron teeth. It devoured and crushed, and it trampled with its feet whatever was left. It was different from all the beasts before it, and it had 10 horns."
Treasury of Scripture Knowledge

I saw.

Daniel 7:2,13 Daniel spoke and said, I saw in my vision by night, and, behold, …

a fourth. The Roman empire, which destroyed the Grecian, and became mistress of the world.

Daniel 7:19,23 Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse …

Daniel 2:40 And the fourth kingdom shall be strong as iron: for as much as iron …

Daniel 8:10 And it waxed great, even to the host of heaven; and it cast down …

2 Samuel 22:43 Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp …

and it had ten.

Daniel 7:24 And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise: …

Daniel 2:41,42 And whereas you saw the feet and toes, part of potters' clay, and …

Revelation 12:3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red …

Revelation 13:1 And I stood on the sand of the sea, and saw a beast rise up out of …

Revelation 17:7,12 And the angel said to me, Why did you marvel? I will tell you the …

Links
Daniel 7:7Daniel 7:7 NIVDaniel 7:7 NLTDaniel 7:7 ESVDaniel 7:7 NASBDaniel 7:7 KJVDaniel 7:7 Bible AppsDaniel 7:7 Biblia ParalelaDaniel 7:7 Chinese BibleDaniel 7:7 French BibleDaniel 7:7 German BibleBible Hub
Daniel 7:6
Top of Page
Top of Page