Acts 9:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Οἱ
hoi
- Art-NMP
1161 [e]δὲ
de
AndConj
435 [e]ἄνδρες
andres
the menN-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
4922 [e]συνοδεύοντες
synodeuontes
traveling withV-PPA-NMP
846 [e]αὐτῷ
autō
himPPro-DM3S
2476 [e]εἱστήκεισαν
heistēkeisan
stoodV-LIA-3P
1769 [e]ἐνεοί,
eneoi
speechless,Adj-NMP
191 [e]ἀκούοντες
akouontes
hearingV-PPA-NMP
3303 [e]μὲν
men
indeedConj
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
5456 [e]φωνῆς,
phōnēs
voice,N-GFS
3367 [e]μηδένα
mēdena
no oneAdj-AMS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
2334 [e]θεωροῦντες.
theōrountes
seeing.V-PPA-NMP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 9:7 Greek NT: Nestle 1904
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ ἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ ἱστήκεισαν / εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐννεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐννεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες

Acts 9:7 Hebrew Bible
והאנשים אשר הלכו אתו עמדו נאלמים כי שמעו את הקול ואיש לא הביטו׃

Acts 9:7 Aramaic NT: Peshitta
ܘܓܒܪܐ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܒܐܘܪܚܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܬܡܝܗܝܢ ܡܛܠ ܕܩܠܐ ܒܠܚܘܕ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The men who traveled with him stood speechless, hearing the voice but seeing no one.

King James Bible
And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man.

Holman Christian Standard Bible
The men who were traveling with him stood speechless, hearing the sound but seeing no one.
Treasury of Scripture Knowledge

Acts 22:9 And they that were with me saw indeed the light, and were afraid; …

Acts 26:13,14 At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the …

Daniel 10:7 And I Daniel alone saw the vision: for the men that were with me …

Matthew 24:40,41 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left…

Links
Acts 9:7Acts 9:7 NIVActs 9:7 NLTActs 9:7 ESVActs 9:7 NASBActs 9:7 KJVActs 9:7 Bible AppsActs 9:7 Biblia ParalelaActs 9:7 Chinese BibleActs 9:7 French BibleActs 9:7 German BibleBible Hub
Acts 9:6
Top of Page
Top of Page