Acts 23:28
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1014 [e]βουλόμενός
boulomenos
ResolvingV-PPM/P-NMS
5037 [e]τε
te
thenConj
1921 [e]ἐπιγνῶναι
epignōnai
to knowV-ANA
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
156 [e]αἰτίαν
aitian
chargeN-AFS
1223 [e]δι’
di’
on account ofPrep
3739 [e]ἣν
hēn
whichRelPro-AFS
1458 [e]ἐνεκάλουν
enekaloun
they were accusingV-IIA-3P
846 [e]αὐτῷ,
autō
him,PPro-DM3S
2609 [e]κατήγαγον
katēgagon
I brought [him] downV-AIA-1S
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4892 [e]συνέδριον
synedrion
councilN-ANS
846 [e]αὐτῶν·
autōn
of them,PPro-GM3P

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 23:28 Greek NT: Nestle 1904
βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:28 Greek NT: Westcott and Hort 1881
βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:28 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:28 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Βουλόμενος δὲ γνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
βουλόμενος δὲ γνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:28 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:28 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
βουλόμενος δὲ γνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
βουλόμενός δὲ γνῶναι τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν

Acts 23:28 Hebrew Bible
ובאשר חפצתי לדעת על מה שמנו אתו הורדתיו אל הסנהדרין שלהם׃

Acts 23:28 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܒܥܐ ܗܘܝܬ ܠܡܕܥ ܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ ܪܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܚܬܬܗ ܠܟܢܫܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And wanting to ascertain the charge for which they were accusing him, I brought him down to their Council;

King James Bible
And when I would have known the cause wherefore they accused him, I brought him forth into their council:

Holman Christian Standard Bible
Wanting to know the charge they were accusing him of, I brought him down before their Sanhedrin.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 23:28Acts 23:28 NIVActs 23:28 NLTActs 23:28 ESVActs 23:28 NASBActs 23:28 KJVActs 23:28 Bible AppsActs 23:28 Biblia ParalelaActs 23:28 Chinese BibleActs 23:28 French BibleActs 23:28 German BibleBible Hub
Acts 23:27
Top of Page
Top of Page