2 Kings 12:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וַיִּקַּ֞ח
way-yiq-qaḥ
And tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3077 [e]יְהוֹיָדָ֤ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
JehoiadaN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵן֙
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
727 [e]אֲר֣וֹן
’ă-rō-wn
chestN-cs
259 [e]אֶחָ֔ד
’e-ḥāḏ,
aNumber-ms
5344 [e]וַיִּקֹּ֥ב
way-yiq-qōḇ
and boredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2356 [e]חֹ֖ר
ḥōr
a holeN-ms
1817 [e]בְּדַלְתּ֑וֹ
bə-ḏal-tōw;
in its lidPrep-b | N-fsc | 3ms
5414 [e]וַיִּתֵּ֣ן
way-yit-tên
and setConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֹתוֹ֩
’ō-ṯōw
itDirObjM | 3ms
681 [e]אֵ֨צֶל
’ê-ṣel
besidePrep
4196 [e]הַמִּזְבֵּ֜חַ
ham-miz-bê-aḥ
the altarArt | N-ms
  [בימין]
[bay-yā-mîn
-Preposition-b, Article :: Noun - feminine singular Prep-b, Art | N-fs
 
ḵ]
 
3225 [e](מִיָּמִ֗ין)
(mî-yā-mîn,
on the right sidePrep-m | N-fs
 
q)
 
935 [e]בְּבֽוֹא־
bə-ḇō-w-
as comesPrep-b | V-Qal-Inf
376 [e]אִישׁ֙
’îš
oneN-ms
1004 [e]בֵּ֣ית
bêṯ
into the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
5414 [e]וְנָֽתְנוּ־
wə-nā-ṯə-nū-
and putConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
8033 [e]שָׁ֤מָּה
šām-māh
thereAdv | 3fs
3548 [e]הַכֹּֽהֲנִים֙
hak-kō-hă-nîm
the priestsArt | N-mp
8104 [e]שֹׁמְרֵ֣י
šō-mə-rê
who keptV-Qal-Prtcpl-mpc
5592 [e]הַסַּ֔ף
has-sap̄,
the doorArt | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3701 [e]הַכֶּ֖סֶף
hak-ke-sep̄
the moneyArt | N-ms
935 [e]הַמּוּבָ֥א
ham-mū-ḇā
broughtArt | V-Hofal-Prtcpl-ms
1004 [e]בֵית־
ḇêṯ-
into the houseN-msc
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
of YahwehN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 12:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֞ח יְהֹויָדָ֤ע הַכֹּהֵן֙ אֲרֹ֣ון אֶחָ֔ד וַיִּקֹּ֥ב חֹ֖ר בְּדַלְתֹּ֑ו וַיִּתֵּ֣ן אֹתֹו֩ אֵ֨צֶל הַמִּזְבֵּ֜חַ [בַּיָּמִין כ] (מִיָּמִ֗ין ק) בְּבֹֽוא־אִישׁ֙ בֵּ֣ית יְהוָ֔ה וְנָֽתְנוּ־שָׁ֤מָּה הַכֹּֽהֲנִים֙ שֹׁמְרֵ֣י הַסַּ֔ף אֶת־כָּל־הַכֶּ֖סֶף הַמּוּבָ֥א בֵית־יְהוָֽה׃

מלכים ב 12:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח [בימין כ] (מימין ק) בבוא־איש בית יהוה ונתנו־שמה הכהנים שמרי הסף את־כל־הכסף המובא בית־יהוה׃

מלכים ב 12:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח [בימין כ] (מימין ק) בבוא־איש בית יהוה ונתנו־שמה הכהנים שמרי הסף את־כל־הכסף המובא בית־יהוה׃

מלכים ב 12:9 Hebrew Bible
ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח בימין בבוא איש בית יהוה ונתנו שמה הכהנים שמרי הסף את כל הכסף המובא בית יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But Jehoiada the priest took a chest and bored a hole in its lid and put it beside the altar, on the right side as one comes into the house of the LORD; and the priests who guarded the threshold put in it all the money which was brought into the house of the LORD.

King James Bible
But Jehoiada the priest took a chest, and bored a hole in the lid of it, and set it beside the altar, on the right side as one cometh into the house of the LORD: and the priests that kept the door put therein all the money that was brought into the house of the LORD.

Holman Christian Standard Bible
Then Jehoiada the priest took a chest, bored a hole in its lid, and set it beside the altar on the right side as one enters the LORD's temple; in it the priests who guarded the threshold put all the money brought into the LORD's temple.
Treasury of Scripture Knowledge

took a chest

2 Chronicles 24:8 And at the king's commandment they made a chest, and set it without …

Mark 12:41 And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people …

beside

2 Chronicles 24:10 And all the princes and all the people rejoiced, and brought in, …

the priests

2 Kings 22:4 Go up to Hilkiah the high priest, that he may sum the silver which …

2 Kings 23:4 And the king commanded Hilkiah the high priest, and the priests of …

2 Kings 25:18 And the captain of the guard took Seraiah the chief priest, and Zephaniah …

1 Chronicles 15:18,24 And with them their brothers of the second degree, Zechariah, Ben, …

Jeremiah 35:4 And I brought them into the house of the LORD, into the chamber of …

Jeremiah 52:24 And the captain of the guard took Seraiah the chief priest, and Zephaniah …

door [heb] threshold

Psalm 84:10 For a day in your courts is better than a thousand. I had rather …

Links
2 Kings 12:92 Kings 12:9 NIV2 Kings 12:9 NLT2 Kings 12:9 ESV2 Kings 12:9 NASB2 Kings 12:9 KJV2 Kings 12:9 Bible Apps2 Kings 12:9 Biblia Paralela2 Kings 12:9 Chinese Bible2 Kings 12:9 French Bible2 Kings 12:9 German BibleBible Hub
2 Kings 12:8
Top of Page
Top of Page