1 Kings 19:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּאמֶר֩
way-yō-mer
and he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7065 [e]קַנֹּ֨א
qan-nō
veryV-Piel-InfAbs
7065 [e]קִנֵּ֜אתִי
qin-nê-ṯî
I have been zealousV-Piel-Perf-1cs
3068 [e]לַיהוָ֣ה ׀
Yah-weh
for YahwehPrep-l | N-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֣י
’ĕ-lō-hê
GodN-mpc
6635 [e]צְבָא֗וֹת
ṣə-ḇā-’ō-wṯ,
of hostsN-cp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
becauseConj
5800 [e]עָזְב֤וּ
‘ā-zə-ḇū
have forsakenV-Qal-Perf-3cp
1285 [e]בְרִֽיתְךָ֙
ḇə-rî-ṯə-ḵā
Your covenantN-fsc | 2ms
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4196 [e]מִזְבְּחֹתֶ֣יךָ
miz-bə-ḥō-ṯe-ḵā
Your altarsN-mpc | 2ms
2040 [e]הָרָ֔סוּ
hā-rā-sū,
torn downV-Qal-Perf-3cp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
5030 [e]נְבִיאֶ֖יךָ
nə-ḇî-’e-ḵā
Your prophetsN-mpc | 2ms
2026 [e]הָרְג֣וּ
hā-rə-ḡū
killedV-Qal-Perf-3cp
2719 [e]בֶחָ֑רֶב
ḇe-ḥā-reḇ;
with the swordPrep-b, Art | N-fs
3498 [e]וָאִוָּתֵ֤ר
wā-’iw-wā-ṯêr
and am leftConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-1cs
589 [e]אֲנִי֙
’ă-nî
IPro-1cs
905 [e]לְבַדִּ֔י
lə-ḇad-dî,
alonePrep-l | N-msc | 1cs
1245 [e]וַיְבַקְשׁ֥וּ
way-ḇaq-šū
and they seekConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5315 [e]נַפְשִׁ֖י
nap̄-šî
my lifeN-fsc | 1cs
3947 [e]לְקַחְתָּֽהּ׃
lə-qaḥ-tāh.
to takePrep-l | V-Qal-Inf | 3fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
מלכים א 19:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמֶר֩ קַנֹּ֨א קִנֵּ֜אתִי לַיהוָ֣ה ׀ אֱלֹהֵ֣י צְבָאֹ֗ות כִּֽי־עָזְב֤וּ בְרִֽיתְךָ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶת־מִזְבְּחֹתֶ֣יךָ הָרָ֔סוּ וְאֶת־נְבִיאֶ֖יךָ הָרְג֣וּ בֶחָ֑רֶב וָאִוָּתֵ֤ר אֲנִי֙ לְבַדִּ֔י וַיְבַקְשׁ֥וּ אֶת־נַפְשִׁ֖י לְקַחְתָּֽהּ׃ ס

מלכים א 19:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר קנא קנאתי ליהוה ׀ אלהי צבאות כי־עזבו בריתך בני ישראל את־מזבחתיך הרסו ואת־נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את־נפשי לקחתה׃ ס

מלכים א 19:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר קנא קנאתי ליהוה ׀ אלהי צבאות כי־עזבו בריתך בני ישראל את־מזבחתיך הרסו ואת־נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את־נפשי לקחתה׃ ס

מלכים א 19:14 Hebrew Bible
ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחתיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he said, "I have been very zealous for the LORD, the God of hosts; for the sons of Israel have forsaken Your covenant, torn down Your altars and killed Your prophets with the sword. And I alone am left; and they seek my life, to take it away."

King James Bible
And he said, I have been very jealous for the LORD God of hosts: because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.

Holman Christian Standard Bible
I have been very zealous for the LORD God of Hosts," he replied, "but the Israelites have abandoned Your covenant, torn down Your altars, and killed Your prophets with the sword. I alone am left, and they're looking for me to take my life."
Treasury of Scripture Knowledge

I have been

1 Kings 19:9,10 And he came thither to a cave, and lodged there; and, behold, the …

Isaiah 62:1,6,7 For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake …

forsaken

Deuteronomy 29:25 Then men shall say, Because they have forsaken the covenant of the …

Deuteronomy 31:20 For when I shall have brought them into the land which I swore to …

Psalm 78:37 For their heart was not right with him, neither were they steadfast …

Isaiah 1:4 Ah sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, …

Jeremiah 22:9 Then they shall answer, Because they have forsaken the covenant of …

Daniel 11:30 For the ships of Chittim shall come against him: therefore he shall …

Hosea 6:7 But they like men have transgressed the covenant: there have they …

Hebrews 8:9 Not according to the covenant that I made with their fathers in the …

Links
1 Kings 19:141 Kings 19:14 NIV1 Kings 19:14 NLT1 Kings 19:14 ESV1 Kings 19:14 NASB1 Kings 19:14 KJV1 Kings 19:14 Bible Apps1 Kings 19:14 Biblia Paralela1 Kings 19:14 Chinese Bible1 Kings 19:14 French Bible1 Kings 19:14 German BibleBible Hub
1 Kings 19:13
Top of Page
Top of Page