1 Corinthians 7:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3307 [e]μεμέρισται.
memeristai
is divided.V-RIM/P-3S
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3588 [e]
theArt-NFS
1135 [e]γυνὴ
gynē
womanN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
22 [e]ἄγαμος
agamos
unmarriedN-NFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
- Art-NFS
3933 [e]παρθένος
parthenos
virgin,N-NFS
3309 [e]μεριμνᾷ
merimna
cares forV-PIA-3S
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-ANP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2962 [e]Κυρίου,
Kyriou
Lord,N-GMS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
1510 [e]
ē
she should beV-PSA-3S
40 [e]ἁγία
hagia
holyAdj-NFS
2532 [e]καὶ
kai
bothConj
3588 [e]τῷ
inArt-DNS
4983 [e]σώματι
sōmati
bodyN-DNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῷ
inArt-DNS
4151 [e]πνεύματι·
pneumati
spirit;N-DNS
3588 [e]
the [one]Art-NFS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
1060 [e]γαμήσασα
gamēsasa
having been married,V-APA-NFS
3309 [e]μεριμνᾷ
merimna
cares forV-PIA-3S
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-ANP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2889 [e]κόσμου,
kosmou
world,N-GMS
4459 [e]πῶς
pōs
howAdv
700 [e]ἀρέσῃ
aresē
she should pleaseV-ASA-3S
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
435 [e]ἀνδρί.
andri
husband.N-DMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Greek NT: Nestle 1904
καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. Ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μεμέρισται ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μεμέρισται ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί

1 Corinthians 7:34 Hebrew Bible
יש הבדל בין אשת איש לבתולה כי האשה אשר לא היתה לאיש דאגת לאשר לאדון ולהיות קדושה גם בגופה גם ברוחה ובעולת בעל דאגת היא לעניני העולם איך תיטב בעיני בעלה׃

1 Corinthians 7:34 Aramaic NT: Peshitta
ܦܘܪܫܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܦ ܒܝܢܬ ܐܢܬܬܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܓܒܪܐ ܠܐ ܗܘܬ ܪܢܝܐ ܒܡܪܗ ܕܬܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܒܦܓܪܗ ܘܒܪܘܚܗ ܘܐܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܥܠܐ ܪܢܝܐ ܕܥܠܡܐ ܕܐܝܟܢܐ ܬܫܦܪ ܠܒܥܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and his interests are divided. The woman who is unmarried, and the virgin, is concerned about the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit; but one who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband.

King James Bible
There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.

Holman Christian Standard Bible
and his interests are divided. An unmarried woman or a virgin is concerned about the things of the Lord, so that she may be holy both in body and in spirit. But a married woman is concerned about the things of the world--how she may please her husband.
Treasury of Scripture Knowledge

careth.

Luke 2:36,37 And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of …

2 Corinthians 7:11,12 For behold this selfsame thing, that you sorrowed after a godly sort, …

2 Corinthians 8:16 But thanks be to God, which put the same earnest care into the heart …

2 Corinthians 11:28 Beside those things that are without, that which comes on me daily, …

1 Timothy 3:5 (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take …

Titus 3:8 This is a faithful saying, and these things I will that you affirm constantly…

both.

1 Corinthians 6:20 For you are bought with a price: therefore glorify God in your body, …

Romans 6:13 Neither yield you your members as instruments of unrighteousness …

Romans 12:1,2 I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, that you …

Philippians 1:20 According to my earnest expectation and my hope, that in nothing …

1 Thessalonians 5:23 And the very God of peace sanctify you wholly…

she that.

Luke 10:40-42 But Martha was encumbered about much serving, and came to him, and said, Lord…

Links
1 Corinthians 7:341 Corinthians 7:34 NIV1 Corinthians 7:34 NLT1 Corinthians 7:34 ESV1 Corinthians 7:34 NASB1 Corinthians 7:34 KJV1 Corinthians 7:34 Bible Apps1 Corinthians 7:34 Biblia Paralela1 Corinthians 7:34 Chinese Bible1 Corinthians 7:34 French Bible1 Corinthians 7:34 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:33
Top of Page
Top of Page