1 Corinthians 15:37
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3739 [e]
ho
whatRelPro-ANS
4687 [e]σπείρεις,
speireis
you sow,V-PIA-2S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4983 [e]σῶμα
sōma
bodyN-ANS
3588 [e]τὸ
to
thatArt-ANS
1096 [e]γενησόμενον
genēsomenon
will beV-FPM-ANS
4687 [e]σπείρεις,
speireis
you sow,V-PIA-2S
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
1131 [e]γυμνὸν
gymnon
a bareAdj-AMS
2848 [e]κόκκον
kokkon
grain,N-AMS
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
5177 [e]τύχοι
tychoi
it may beV-AOA-3S
4621 [e]σίτου
sitou
of wheat,N-GMS
2228 [e]
ē
orConj
5100 [e]τινος
tinos
of someIPro-GNS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
3062 [e]λοιπῶν·
loipōn
rest.Adj-GNP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:37 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:37 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:37 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:37 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι, σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:37 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:37 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:37 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι, σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:37 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὃ σπείρεις οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·

1 Corinthians 15:37 Hebrew Bible
ומה שתזרע אינך זרע את הגוף אשר יהיה כי אם כגרגר ערם של חטה או של אחד הזרעים׃

1 Corinthians 15:37 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܘ ܡܕܡ ܕܙܪܥ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܗܘ ܦܓܪܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܙܪܥ ܐܢܬ ܐܠܐ ܦܪܕܬܐ ܥܪܛܠܝܬܐ ܕܚܛܐ ܐܘ ܕܤܥܪܐ ܐܘ ܕܫܪܟܐ ܕܙܪܥܘܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and that which you sow, you do not sow the body which is to be, but a bare grain, perhaps of wheat or of something else.

King James Bible
And that which thou sowest, thou sowest not that body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat, or of some other grain:

Holman Christian Standard Bible
And as for what you sow--you are not sowing the future body, but only a seed, perhaps of wheat or another grain.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Corinthians 15:371 Corinthians 15:37 NIV1 Corinthians 15:37 NLT1 Corinthians 15:37 ESV1 Corinthians 15:37 NASB1 Corinthians 15:37 KJV1 Corinthians 15:37 Bible Apps1 Corinthians 15:37 Biblia Paralela1 Corinthians 15:37 Chinese Bible1 Corinthians 15:37 French Bible1 Corinthians 15:37 German BibleBible Hub
1 Corinthians 15:36
Top of Page
Top of Page