1 Corinthians 12:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2509 [e]Καθάπερ
Kathaper
Just asAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4983 [e]σῶμα
sōma
bodyN-NNS
1520 [e]ἕν
hen
oneAdj-NNS
1510 [e]ἐστιν
estin
is,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3196 [e]μέλη
melē
membersN-ANP
4183 [e]πολλὰ
polla
manyAdj-ANP
2192 [e]ἔχει,
echei
has,V-PIA-3S
3956 [e]πάντα
panta
allAdj-NNP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
3196 [e]μέλη
melē
membersN-NNP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
4983 [e]σώματος
sōmatos
body,N-GNS
4183 [e]πολλὰ
polla
manyAdj-NNP
1510 [e]ὄντα
onta
being,V-PPA-NNP
1520 [e]ἕν
hen
oneAdj-NNS
1510 [e]ἐστιν
estin
areV-PIA-3S
4983 [e]σῶμα,
sōma
body;N-NNS
3779 [e]οὕτως
houtōs
soAdv
2532 [e]καὶ
kai
also [is]Conj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
5547 [e]Χριστός·
Christos
Christ.N-NMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:12 Greek NT: Nestle 1904
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ Χριστός·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ χριστός·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ χριστός·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν, καὶ μέλη ἔχει πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστιν σῶμα· οὕτως καὶ ὁ χριστός.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ μέλη ἔχει πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα, οὕτω καὶ ὁ Χριστός·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ Χριστός·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι, καὶ μέλη ἔχει πολλὰ, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα· οὕτω καὶ ὁ Χριστός·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη ἔχει πολλὰ πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα οὕτως καὶ ὁ Χριστός·

1 Corinthians 12:12 Hebrew Bible
כי כאשר הגוף הוא אחד ויש בו אברים הרבה וכל אברי הגוף ההוא אף כי רבים הם כלם גוף אחד כן גם המשיח׃

1 Corinthians 12:12 Aramaic NT: Peshitta
ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܚܕ ܗܘ ܘܐܝܬ ܒܗ ܗܕܡܐ ܤܓܝܐܐ ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܕܡܐ ܕܦܓܪܐ ܟܕ ܤܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܕ ܐܢܘܢ ܦܓܪ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ.

King James Bible
For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.

Holman Christian Standard Bible
For as the body is one and has many parts, and all the parts of that body, though many, are one body--so also is Christ.
Treasury of Scripture Knowledge

as.

1 Corinthians 10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers …

Romans 12:4,5 For as we have many members in one body, and all members have not …

Ephesians 1:23 Which is his body, the fullness of him that fills all in all.

Ephesians 4:4,12,15,16 There is one body, and one Spirit, even as you are called in one …

Ephesians 5:23,30 For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head …

Colossians 1:18,24 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, …

Colossians 2:19 And not holding the Head, from which all the body by joints and …

Colossians 3:15 And let the peace of God rule in your hearts, to the which also …

so.

1 Corinthians 12:27 Now you are the body of Christ, and members in particular.

Galatians 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He said not, …

Links
1 Corinthians 12:121 Corinthians 12:12 NIV1 Corinthians 12:12 NLT1 Corinthians 12:12 ESV1 Corinthians 12:12 NASB1 Corinthians 12:12 KJV1 Corinthians 12:12 Bible Apps1 Corinthians 12:12 Biblia Paralela1 Corinthians 12:12 Chinese Bible1 Corinthians 12:12 French Bible1 Corinthians 12:12 German BibleBible Hub
1 Corinthians 12:11
Top of Page
Top of Page