Proverbe 26
Romanian: Cornilescu
1Cum nu se potrivesc zăpada vara, şi ploaia în timpul secerişului, aşa nu se potriveşte slava pentru un nebun.

2Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum sboară rîndunica, aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat. -

3Biciul este pentru cal, frîul pentru măgar, şi nuiaua pentru spinarea nebunilor. -

4Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni şi tu cu el. -

5Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept. -

6Celce trimete o solie printr'un nebun, îşi taie singur picioarele, şi bea nedreptatea. -

7Cum sînt picioarele ologului, aşa este şi o vorbă înţeleaptă în gura unor nebuni. -

8Cum ai pune o piatră în praştie, aşa este cînd dai mărire unui nebun. -

9Ca un spin care vine în mîna unui om beat, aşa este o vorbă înţeleaptă în gura nebunilor. -

10Ca un arcaş care răneşte pe toată lumea, aşa este celce tocmeşte pe nebuni şi pe întîii veniţi. -

11Cum se întoarce cînele la ce a vărsat, aşa se întoarce nebunul la nebunia lui. -

12Dacă vezi un om care se crede înţelept, poţi să ai mai multă nădejde pentru un nebun decît pentru el. -

13Leneşul zice: ,,Afară este un leu, pe uliţe este un leu!

14Cum se învîrteşte uşa pe ţîţînile ei, aşa se învîrteşte leneşul în patul lui.

15Leneşul îşi vîră mîna în blid, şi -i vine greu s'o ducă iarăş la gură. -

16Leneşul se crede mai înţelept decît şapte oameni cari răspund cu judecată.

17Un trecător care se amestecă într'o ceartă care nu -l priveşte, este ca unul care apucă un cîne de urechi.

18Ca nebunul care aruncă săgeţi aprise şi ucigătoare,

19aşa este omul care înşală pe aproapele său, şi apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc!`` -

20Cînd nu mai sînt lemne, focul se stinge; şi cînd nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.

21După cum cărbunele face jăratic, şi lemnul foc, tot aşa şi omul gîlcevitor aprinde cearta.

22Cuvintele clevetitorului sînt ca nişte prăjituri, alunecă pînă în fundul măruntaielor. -

23Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pămînt, aşa sînt buzele aprinse şi o inimă rea.

24Celce urăşte se preface cu buzele lui, şi înlăuntrul lui pregăteşte înşelăciunea.

25Cînd îţi vorbeşte cu glas dulce, nu -l crede, căci şapte urîciuni sînt în inima lui.

26Chiar dacă-şi ascunde ura în prefăcătorie, totuş răutatea lui se va descoperi în adunare. -

27Cine sapă groapa altuia cade el în ea, şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte.

28Limba mincinoasă urăşte pe cei pe cari -i doboară ea, şi gura linguşitoare pregăteşte pieirea. -Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Proverbs 25
Top of Page
Top of Page