Mark 3:4
New International Version
Then Jesus asked them, "Which is lawful on the Sabbath: to do good or to do evil, to save life or to kill?" But they remained silent.

New Living Translation
Then he turned to his critics and asked, "Does the law permit good deeds on the Sabbath, or is it a day for doing evil? Is this a day to save life or to destroy it?" But they wouldn't answer him.

English Standard Version
And he said to them, “Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill?” But they were silent.

Berean Study Bible
And He asked them, “Which is lawful on the Sabbath: to do good or to do evil, to save life or to destroy it?” But they were silent.

New American Standard Bible
And He said to them, "Is it lawful to do good or to do harm on the Sabbath, to save a life or to kill?" But they kept silent.

King James Bible
And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace.

Holman Christian Standard Bible
Then He said to them, "Is it lawful on the Sabbath to do what is good or to do what is evil, to save life or to kill?" But they were silent.

International Standard Version
Then he asked them, "Is it lawful to do good or to do evil on Sabbath days, to save a life or to destroy it?" But they remained silent.

NET Bible
Then he said to them, "Is it lawful to do good on the Sabbath, or evil, to save a life or destroy it?" But they were silent.

Aramaic Bible in Plain English
But he said also to them, “Is it legal to do what is good on the Sabbath or what is evil; to save life or to destroy?” But they were silent.

GOD'S WORD® Translation
Then he asked them, "Is it right to do good or to do evil on the day of worship, to give a person back his health or to let him die?" But they were silent.

Jubilee Bible 2000
And he said unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days or to do evil? to save the person or to kill them? But they were silent.

King James 2000 Bible
And he said unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace.

American King James Version
And he said to them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace.

American Standard Version
And he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm? to save a life, or to kill? But they held their peace.

Douay-Rheims Bible
And he saith to them: Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to destroy? But they held their peace.

Darby Bible Translation
And he says to them, Is it lawful on the sabbath to do good or to do evil, to save life or to kill? But they were silent.

English Revised Version
And he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm? to save a life, or to kill? But they held their peace.

Webster's Bible Translation
And he saith to them, Is it lawful to do good on the sabbath, or to do evil? to save life, or to kill? but they held their peace.

Weymouth New Testament
Then He asked them, "Are we allowed to do good on the Sabbath, or to do evil? to save a life, or to destroy one?" They remained silent.

World English Bible
He said to them, "Is it lawful on the Sabbath day to do good, or to do harm? To save a life, or to kill?" But they were silent.

Young's Literal Translation
And he saith to them, 'Is it lawful on the sabbaths to do good, or to do evil? life to save, or to kill?' but they were silent.

Markus 3:4 Afrikaans PWL
Hy sê ook vir hulle: “Is dit reg volgens die wet om op die Shabbat te doen wat goed is of wat sleg is, om ’n lewe te red of te vernietig?” Hulle was egter stil.

Marku 3:4 Albanian
Dhe u tha atyre: ''A është e lejueshme ditën e së shtunës të bësh të mirë apo të keqe, të shpëtosh një jetë apo ta vrasësh?''. Por ata heshtnin.

ﻣﺮﻗﺲ 3:4 Arabic: Smith & Van Dyke
ثم قال لهم هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر. تخليص نفس او قتل. فسكتوا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 3:4 Armenian (Western): NT
Յետոյ ըսաւ անոնց. «Շաբաթ օրը բարի՞ք ընել արտօնուած է՝ թէ չարիք ընել, անձ մը փրկե՞լ՝ թէ սպաննել»: Անոնք լուռ կեցան:

Euangelioa S. Marc-en araura. 3:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guero dioste, Sabbathoan vngui eguitea da sori, ala gaizqui eguitea? persona baten emparatzea, ala hiltzea: baina hec ichilic ceuden.

Dyr Marx 3:4 Bavarian
Und de Andern gfraagt yr: "Was ist ietzet z Sams dyrlaaubt: däß myn öbbs Guets tuet older öbbs Übls, däß myn öbbern rött older umbringt?" Sö aber brangend s Mäul niemer auf.

Марко 3:4 Bulgarian
Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌問他們:「在安息日可以行善還是作惡,救命還是害命?」他們卻不做聲。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣问他们:“在安息日可以行善还是作恶,救命还是害命?”他们却不做声。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
又問眾人說:「在安息日行善、行惡,救命、害命,哪樣是可以的呢?」他們都不作聲。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
又问众人说:“在安息日行善、行恶,救命、害命,哪样是可以的呢?”他们都不作声。

馬 可 福 音 3:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
又 問 眾 人 說 : 在 安 息 日 行 善 行 惡 , 救 命 害 命 , 那 樣 是 可 以 的 呢 ? 他 們 都 不 作 聲 。

馬 可 福 音 3:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
又 问 众 人 说 : 在 安 息 日 行 善 行 恶 , 救 命 害 命 , 那 样 是 可 以 的 呢 ? 他 们 都 不 作 声 。

Evanðelje po Marku 3:4 Croatian Bible
A njima će: Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti? No oni su šutjeli.

Marek 3:4 Czech BKR
I dí jim: Sluší-li v sobotu dobře činiti, čili zle, život zachovati, čili zamordovati? Ale oni mlčeli.

Markus 3:4 Danish
Og han siger til dem: »Er det tilladt at gøre godt paa Sabbaten eller at gøre ondt, at frelse Liv eller at slaa ihjel?« Men de tav.

Markus 3:4 Dutch Staten Vertaling
En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ λέγει αὐτοῖς Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων.

Westcott and Hort 1881
καὶ λέγει αὐτοῖς Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ λέγει αὐτοῖς Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθο¦ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι, ἢ κακοποιῆσαι; Ψυχὴν σῶσαι, ἢ ἀποκτεῖναι; Οἱ δὲ ἐσιώπων.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων.

Tischendorf 8th Edition
καὶ λέγει αὐτοῖς· ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἔξεστι τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι, ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι, ἢ ἀποκτεῖναι; Οἱ δὲ ἐσιώπων.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγει αὐτοῖς Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι, ἢ κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι οἱ δὲ ἐσιώπων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και λεγει αυτοις εξεστιν τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι οι δε εσιωπων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και λεγει αυτοις εξεστιν τοις σαββασιν αγαθον ποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι οι δε εσιωπων

Stephanus Textus Receptus 1550
και λεγει αυτοις εξεστιν τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι οι δε εσιωπων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και λεγει αυτοις, Εξεστι τοις σαββασιν αγαθοποιησαι, η κακοποιησαι; ψυχην σωσαι, η αποκτειναι; Οι δε εσιωπων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και λεγει αυτοις εξεστιν τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι οι δε εσιωπων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και λεγει αυτοις εξεστιν τοις σαββασιν {VAR1: αγαθοποιησαι } {VAR2: αγαθον ποιησαι } η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι οι δε εσιωπων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai legei autois Exestin tois sabbasin agathon poiēsai ē kakopoiēsai, psychēn sōsai ē apokteinai? hoi de esiōpōn.

kai legei autois Exestin tois sabbasin agathon poiesai e kakopoiesai, psychen sosai e apokteinai? hoi de esiopon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai legei autois Exestin tois sabbasin agathopoiēsai ē kakopoiēsai, psychēn sōsai ē apokteinai? hoi de esiōpōn.

kai legei autois Exestin tois sabbasin agathopoiesai e kakopoiesai, psychen sosai e apokteinai? hoi de esiopon.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai legei autois exestin tois sabbasin agathon poiēsai ē kakopoiēsai psuchēn sōsai ē apokteinai oi de esiōpōn

kai legei autois exestin tois sabbasin agathon poiEsai E kakopoiEsai psuchEn sOsai E apokteinai oi de esiOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiēsai ē kakopoiēsai psuchēn sōsai ē apokteinai oi de esiōpōn

kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiEsai E kakopoiEsai psuchEn sOsai E apokteinai oi de esiOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiēsai ē kakopoiēsai psuchēn sōsai ē apokteinai oi de esiōpōn

kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiEsai E kakopoiEsai psuchEn sOsai E apokteinai oi de esiOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiēsai ē kakopoiēsai psuchēn sōsai ē apokteinai oi de esiōpōn

kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiEsai E kakopoiEsai psuchEn sOsai E apokteinai oi de esiOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:4 Westcott/Hort - Transliterated
kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiēsai ē kakopoiēsai psuchēn sōsai ē apokteinai oi de esiōpōn

kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiEsai E kakopoiEsai psuchEn sOsai E apokteinai oi de esiOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai legei autois exestin tois sabbasin {WH: agathopoiēsai } {UBS4: agathon poiēsai } ē kakopoiēsai psuchēn sōsai ē apokteinai oi de esiōpōn

kai legei autois exestin tois sabbasin {WH: agathopoiEsai} {UBS4: agathon poiEsai} E kakopoiEsai psuchEn sOsai E apokteinai oi de esiOpOn

Márk 3:4 Hungarian: Karoli
Azoknak pedig monda: Szabad-é szombatnapon jót vagy rosszat tenni? lelket menteni, vagy kioltani? De azok hallgatnak vala.

La evangelio laŭ Marko 3:4 Esperanto
Kaj li diris al ili:CXu estas permesate bonfari en sabato, aux malbonfari? savi vivon, aux mortigi? Sed ili silentis.

Evankeliumi Markuksen mukaan 3:4 Finnish: Bible (1776)
Ja hän sanoi heille: sopiiko sabbatina hyvää tehdä eli pahaa tehdä? henkeä vapahtaa taikka tappaa? Mutta he vaikenivat.

Marc 3:4 French: Darby
Et il leur dit: Est-il permis de faire du bien le jour de sabbat, ou de faire du mal? de sauver la vie, ou de tuer? Mais ils gardaient le silence.

Marc 3:4 French: Louis Segond (1910)
Puis il leur dit: Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence.

Marc 3:4 French: Martin (1744)
Puis il leur dit : est-il permis de faire du bien [les jours] de Sabbat, ou de faire du mal? de sauver une personne, ou de la tuer? mais ils se turent.

Markus 3:4 German: Modernized
Und er sprach zu ihnen: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen stille.

Markus 3:4 German: Luther (1912)
Und er sprach zu ihnen: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still.

Markus 3:4 German: Textbibel (1899)
und er sagt zu ihnen: ist es erlaubt am Sabbat Gutes zu thun oder Böses zu thun, ein Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen.

Marco 3:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poi disse loro: E’ egli lecito, in giorno di sabato, di far del bene o di far del male? di salvare una persona o di ucciderla? Ma quelli tacevano.

Marco 3:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poi disse loro: È egli lecito di far bene o male; di salvare una persona, o di ucciderla, in giorno di sabato? Ma essi tacevano.

MARKUS 3:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu kata-Nya kepada mereka itu sekalian, "Patutkah pada hari Sabbat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh?" Maka diamlah mereka itu.

Mark 3:4 Kabyle: NT
Imiren yenna i wid yețmuqulen : D acu i d-teqqaṛ ccariɛa-nneɣ ɣef wayen yeɛnan ass n westeɛfu ? A nexdem lxiṛ neɣ a nexdem cceṛ ? A nsellek taṛwiḥt n wemdan neɣ a t-neǧǧ ad immet ? Lameɛna nutni ssusmen meṛṛa, ur zmiren ara a d-rren awal.

마가복음 3:4 Korean
저희에게 이르시되 `안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 ?' 하시니 저희가 잠잠하거늘

Marcus 3:4 Latin: Vulgata Clementina
Et dicit eis : Licet sabbatis benefacere, an male ? animam salvam facere, an perdere ? At illi tacebant.

Sv. Marks 3:4 Latvian New Testament
Un Viņš sacīja tiem: Vai sabatā pienākas labu vai ļaunu darīt, dvēseli glābt vai pazudināt? Bet viņi klusēja.

Evangelija pagal Morkø 3:4 Lithuanian
O juos paklausė: “Ar sabato dieną leistina daryti gera, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?” Bet anie tylėjo.

Mark 3:4 Maori
Na ka mea ia ki a ratou, He mea tika ranei te mahi pai i te hapati, te mahi kino ranei? te whakaora ranei, te whakamate ranei? Heoi kahore ratou i kiki.

Markus 3:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han sa til dem: Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å slå ihjel? Men de tidde.

Marcos 3:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces les dijo: ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio.

Marcos 3:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces Jesús dijo a los otros: "¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar?" Pero ellos guardaban silencio.

Marcos 3:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Y les dijo: ¿Es lícito hacer bien en sábado, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban.

Marcos 3:4 Spanish: Reina Valera 1909
Y les dice: ¿Es lícito hacer bien en sábado, ó hacer mal? ¿salvar la vida, ó quitarla? Mas ellos callaban.

Marcos 3:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y les dice: ¿Es lícito hacer bien en sábados, o hacer mal? ¿Salvar la persona, o matarla? Mas ellos callaban.

Marcos 3:4 Bíblia King James Atualizada Português
Em seguida Jesus indaga deles: “O que nos é permitido fazer no sábado: o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas?” No entanto, eles ficaram calados.

Marcos 3:4 Portugese Bible
Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer bem, ou fazer mal? salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram.   

Marcu 3:4 Romanian: Cornilescu
Apoi le -a zis: ,,Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s'o pierzi?`` Dar ei tăceau.

От Марка 3:4 Russian: Synodal Translation (1876)
А им говорит: должно ли в субботу доброделать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали.

От Марка 3:4 Russian koi8r
А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали.

Mark 3:4 Shuar New Testament
Nuinkia mamikmaun chicharuk "┐Ayampratin tsawantai pΘnker T·ratin yajauch T·ratniujai Tuß Imiß pΘnkerait. Shuar uwemtikratin Mßatniujai Tuß Imiß pΘnkerait?" Tφmiayi. Nuna takui niisha pachischarmiayi.

Markus 3:4 Swedish (1917)
Sedan sade han till dem: »Vilketdera är lovligt på sabbaten: att göra vad gott är, eller att göra vad ont är, att rädda någons liv, eller att döda?» Men de tego.

Marko 3:4 Swahili NT
Kisha, akawauliza, "Je, ni halali siku ya Sabato kutenda jambo jema au kutenda jambo baya; kuokoa maisha au kuua?" Lakini wao hawakusema neno.

Marcos 3:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi niya sa kanila, Katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng sabbath, o ang gumawa ng masama? magligtas ng isang buhay, o pumatay? Datapuwa't sila'y hindi nagsiimik.

Ǝlinjil wa n Markus 3:4 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran inna y əljəmaɣat: «Awak daɣ awa inna Ǝttawret əzəl wa n tǝsanfawt igi n arat olâɣan a daɣ-as xalalan, meɣ ak igi ən wa wər noleɣ? Awak ereg n awedan daɣ tǝmattant, meɣ ak šiyyit-net ihlək?» Wər tan-iha i das-innân arat.

มาระโก 3:4 Thai: from KJV
พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่า "ในวันสะบาโตถูกต้องตามพระราชบัญญัติทำการดีหรือทำการชั่ว จะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดี" ฝ่ายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู่

Markos 3:4 Turkish
Sonra havradakilere, ‹‹Kutsal Yasaya göre Şabat Günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı?›› diye sordu. Onlardan ses çıkmadı.

Марко 3:4 Ukrainian: NT
І рече до них: Чи годить ся в суботу добро робити, чи зло робити? життє спасати, чи погубляти? Вони ж мовчали.

Mark 3:4 Uma New Testament
Oti toe, na'uli' -raka to Parisi: "Ntuku' ada agama-ta, to'uma to ma'ala tababehi hi eo pepuea': mpobabehi to lompe' -di ba to dada'a? Mpotulungi doo ba mpatehi doo?" Tapi' to Parisi toera, oja' -ra mpotompoi' -i, ngkaba'i-ra-wadi.

Maùc 3:4 Vietnamese (1934)
rồi Ngài hỏi họ rằng: trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng.

Mark 3:3
Top of Page
Top of Page