שיר השירים 5
Hebrew Bible OT and NT

1באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃

2אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה׃

3פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם׃

4דודי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו׃

5קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול׃

6פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני׃

7מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות׃

8השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני׃

9מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו׃

10דודי צח ואדום דגול מרבבה׃

11ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב׃

12עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת׃

13לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר׃

14ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים׃

15שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃

16חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Song of Solomon 4
Top of Page
Top of Page