תהילים 83
Hebrew Bible OT and NT

1שיר מזמור לאסף אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל׃

2כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש׃

3על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך׃

4אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד׃

5כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו׃

6אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים׃

7גבל ועמון ועמלק פלשת עם ישבי צור׃

8גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה׃

9עשה להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון׃

10נשמדו בעין דאר היו דמן לאדמה׃

11שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל נסיכמו׃

12אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים׃

13אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח׃

14כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים׃

15כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃

16מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה׃

17יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו׃

18וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 82
Top of Page
Top of Page