תהילים 82
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט׃

2עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה׃

3שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃

4פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃

5לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ׃

6אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם׃

7אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו׃

8קומה אלהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 81
Top of Page
Top of Page