תהילים 81
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על הגתית לאסף הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב׃

2שאו זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל׃

3תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו׃

4כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב׃

5עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע׃

6הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה׃

7בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה׃

8שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי׃

9לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר׃

10אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃

11ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי׃

12ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם׃

13לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו׃

14כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי׃

15משנאי יהוה יכחשו לו ויהי עתם לעולם׃

16ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 80
Top of Page
Top of Page