תהילים 72
Hebrew Bible OT and NT

1לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך׃

2ידין עמך בצדק וענייך במשפט׃

3ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה׃

4ישפט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק׃

5ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים׃

6ירד כמטר על גז כרביבים זרזיף ארץ׃

7יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח׃

8וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃

9לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו׃

10מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו׃

11וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו׃

12כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו׃

13יחס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע׃

14מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו׃

15ויחי ויתן לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכנהו׃

16יהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ׃

17יהי שמו לעולם לפני שמש ינין שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו׃

18ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃

19וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן׃

20כלו תפלות דוד בן ישי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 71
Top of Page
Top of Page