תהילים 25
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד אליך יהוה נפשי אשא׃

2אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו איבי לי׃

3גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם׃

4דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני׃

5הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום׃

6זכר רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה׃

7חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך יהוה׃

8טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים בדרך׃

9ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃

10כל ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו׃

11למען שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב הוא׃

12מי זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר׃

13נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ׃

14סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃

15עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשת רגלי׃

16פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני׃

17צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני׃

18ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי׃

19ראה אויבי כי רבו ושנאת חמס שנאוני׃

20שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך׃

21תם וישר יצרוני כי קויתיך׃

22פדה אלהים את ישראל מכל צרותיו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 24
Top of Page
Top of Page