תהילים 26
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃

2בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי׃

3כי חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך׃

4לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא׃

5שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב׃

6ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך יהוה׃

7לשמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך׃

8יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃

9אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי׃

10אשר בידיהם זמה וימינם מלאה שחד׃

11ואני בתמי אלך פדני וחנני׃

12רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 25
Top of Page
Top of Page