תהילים 27
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

2בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃

3אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃

4אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃

5כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃

6ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה׃

7שמע יהוה קולי אקרא וחנני וענני׃

8לך אמר לבי בקשו פני את פניך יהוה אבקש׃

9אל תסתר פניך ממני אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי׃

10כי אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני׃

11הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי׃

12אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס׃

13לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים׃

14קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 26
Top of Page
Top of Page