תהילים 28
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל תחרש ממני פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור׃

2שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך׃

3אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם׃

4תן להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם׃

5כי לא יבינו אל פעלת יהוה ואל מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם׃

6ברוך יהוה כי שמע קול תחנוני׃

7יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

8יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃

9הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 27
Top of Page
Top of Page